+48 22 400 76 60 info@ppcc.pl

Wiadomości

Flavours of Portugal 2015 Film

In preparation for this year’s edition of Flavours of Portugal, the PPCC releases the movie of last year’s edition. We hope you enjoy it and share it! See you all in May, for Flavours of Portugal 2016!

 

Gwarancje na innowacje w Banku Millennium

24 lutego Bank Millennium i Bank Gospodarstwa Krajowego podpiszą umowę dotyczącą udostępnienia nowego instrumentu zabezpieczającego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka  (PO IG). Będą to gwarancje na innowacje udzielane firmom sektora MSP od 11 marca 2016 r.   

 

Gwarancje na innowacje to szczególny rodzaj gwarancji de minimis, które Bank Millennium udostępnia od blisko trzech lat. Nowe gwarancje, udzielane w ramach utworzonego przez BGK specjalnego Funduszu Gwarancyjnego, są dla klientów jeszcze korzystniejsze. Mimo że zabezpieczają nawet 60% wartości kredytu pozostają bezpłatne.

 

Gwarancje na innowacje – korzyści:

  • Wysoka kwota gwarancji – aż do 60% wartości kredytu (maksymalnie 3,5 mln PLN).
  • Długi okres finansowania – do 24 miesięcy w przypadku kredytów obrotowych lub do 96 miesięcy dla kredytów inwestycyjnych.
  • 0% prowizji z tytułu udzielonej gwarancji – nawet gdy finansowanie trwa wiele lat
  • Prosta procedura – czynności związane z uzyskaniem kredytu oraz gwarancji realizowane są tylko w jednym miejscu, bezpośrednio w Banku Millennium.

 

– Przystępując do programu będziemy nadal wykorzystywali ugruntowane standardy obsługi kredytów z gwarancjami. Wpisuje się to w długoterminową strategię banku, który od lat wspiera polską przedsiębiorczość i stwarza możliwość finansowania również dla tych klientów, którzy mogą mieć utrudniony dostęp do kredytów. Mówię tu o przedsiębiorstwach, które ze względu na charakter działalności nie dysponują majątkiem wystarczającym na zabezpieczenia spłaty finansowania. Nie bez znaczenia jest dla nas charakter nowej gwarancji. Sami jesteśmy organizacją szukającą możliwości wykorzystania rozwoju nowych technologii w prowadzonej przez nasz działalności.  Dlatego dumni jesteśmy ze wspierania klientów, którzy swoją innowacyjnością budują nową jakość własnej branży.  – tłumaczy Agnieszka Kucharska, Kierująca Zespołem produktów i procesu kredytowego bankowości przedsiębiorstw Banku Millennium.

 

Warunki uzyskania nowej gwarancji są bardzo proste. Oprócz złożenia dokumentów typowych dla gwarancji de minimis, wystarczy przedstawić jeden dodatkowy dokument. Jest to formularz potwierdzający spełnienie jednego z siedmiu niezbędnych warunków i wymienienie dokumentów potwierdzających ten fakt. Przykładowe kryteria: „firma jest zlokalizowana i prowadzi działalność w parku technologicznym” lub „w ciągu ostatnich trzech lat firma osiągnęła wzrost przychodów o średnio 10% rocznie”.

Millennium banner

Spotkanie Ministra Finansów Pawła Szałamachy z największymi bilateralnymi izbami gospodarczymi działającymi w Polsce.

W dniu 24 lutego br. Minister Finansów Paweł Szałamacha spotkał się z przedstawicielami  trzynastu bilateralnych izb gospodarczych – Amerykańskiej, Brytyjskiej, Belgijskiej, Francuskiej, Hiszpańskiej, Irlandzkiej, Kanadyjskiej, Niderlandzkiej, Niemieckiej, Portugalskiej, Włoskiej, Szwajcarskiej oraz Skandynawskiej, które reprezentują największych inwestorów zagranicznych działających na polskim rynku.  Obecne na spotkaniu izby zrzeszają razem ponad 3500 firm, które tworzą około 1,5 mln miejsc pracy w Polsce.

Spotkaniu z Ministrem Finansów przewodniczyła Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza, a PPCC była reprezentowana przez p. Tiago Costę oraz p. Wojciecha Baczyńskiego.

Zebranie było okazją do poznania planów i priorytetów Ministerstwa w obszarze finansów i polityki fiskalnej, a także do bliższego zaprezentowania działalności izb bilateralnych oraz inwestorów zrzeszonych w tych organizacjach.

Minister Finansów przedstawiając priorytety Ministerstwa, w tym planowane zmiany dotyczące podatków – bankowego oraz od sprzedaży detalicznej, podkreślał jednocześnie, że ważniejsze z punktu widzenia Ministerstwa jest zwiększenie efektywności istniejących już narzędzi fiskalnych oraz funkcjonowania dedykowanych tym celom urzędów, niż wprowadzania zmian w istniejącym prawie i systemach.

Minister odpowiadał także na liczne, nurtujące inwestorów, pytania dotyczące m.in. nowo wprowadzanych podatków oraz innych kwestii ważnych z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Uczestnicy spotkania wyrazili otwartość na dialog i chęć współpracy.

 

Wizzair i Ryanair uruchamiają trasę Warszawa-Porto!

Wizz Air, największe tanie linie lotnicze w Europie Środkowej i Wschodniej, ogłosiło uruchomienie nowej trasy Warszawa-Porto. Loty rozpoczną się 15 maja 2016 roku i będą odbywały się dwa razy w tygodniu, w środy i niedziele.

Z kolei linie Ryanair również poinformowały o otwarciu trasy Warszawa-Porto w ostatnim kwartale 2016 roku oraz wzmocnieniu swojej działalności w Porto, poprzez uruchomienie dodatkowych lotów z Porto do Barcelony, Mediolanu, Brukseli i Madrytu.

Wspaniałe wieści!

Bank Millenium, Uniwersytet Warszawski i Instytut Camõesa podpisują protokół o współpracy

Bank Millennium, Uniwersytet Warszawski i Instytut Camõesa podpisały protokół o współpracy, na mocy którego Bank Millennium ufunduje w kolejnych latach stypendium dla najlepszego studenta studiów licencjackich w zakresie portugalistyki na Uniwersytecie Warszawskim. 

Nauczanie języka i kultury portugalskiej na Uniwersytecie Warszawskim zostało wczoraj umocnione wsparciem Banku Millenium, który przez najbliższe 3 lata będzie przyznawał stypendium dla najlepszego studenta sekcji portugalskiej w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich.

Instytut Camõesa przedstawił inicjatywę dwóm pozostałym partnerom, którzy natychmiast ją zaakceptowali. Umowa została podpisana wczoraj, 16 lutego, w rektoracie Uniwersytetu Warszawskiego, podczas uroczystości, w której uczestniczyli Prezes Zarządu Banku Millenium, Pani Ambasador Portugalii w Warszawie w imieniu Instytutu Camõesa oraz Rektor Uniwersytetu Warszawskiego.

„Stypendium Banku Millennium to hojna nagroda dla tych, którzy chcą poświęcić się studiowaniu języka i kultury krajów języka portugalskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Stypendium pozwoli studentom osiągać lepsze wyniki w nauce i da im możliwość wyjazdu do Portugalii, gdzie będą mogli doświadczyć języka i kultury. Myślę, że partnerstwo Uniwersytetu Warszawskiego, Banku Millennium i Instytutu Camõesa – partnerstwo między uczelnią wyższą a sektorem publicznym i prywatnym, jest dziś niezwykle cenne i umacnia związki pomiędzy polskimi studentami a językiem i kulturą  portugalską powiedziała Maria Amélia Paiva, Ambasador Portugalii w Polsce.

João Brás Jorge, Prezes Zarządu Banku Millenium, dodał: „Współpraca z Uniwersytetem Warszawskim i Instytutem Camõesa ma dla nas duże znaczenie. Uniwersytet Warszawski jest najlepszą i największą uczelnią wyższą w Polsce. Wspieranie rozwoju polskich studentów oraz upowszechnianie języka portugalskiego w Polsce doskonale współgra z naszą misją wspierania kultury i edukacji. Z uwagi na naszego głównego akcjonariusza, widzimy szczególną rolę Banku Millennium we wspieraniu przedsięwzięć promujących historię i kulturę Portugalii.”

protocol

 

João Brás Jorge, Prezes Zarządu Banku Millennium,
Maria Amélia Paiva, Pani Ambasador Portugalii w Warszawie,
Prof. dr hab. Marcin Pałys, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego.

Camões I.P.

Kolejny duży kontrakt dla Mota-Engil w Polsce

W przetargu na „Budowę drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław odc. Radomicko – Kaczkowo, etap I odc. Radomicko (bez węzła) – Leszno Płd.” najlepszą ofertę złożyła firma Mota-Engil Central Europe S.A. Wartość zadania na ponad 440 mln zł.

 

W ramach umowy wykonawca wybuduje dwujezdniową drogę ekspresową S5 o długości ponad 19 km, z dwoma pasami ruchu, dwa węzły drogowe w ciągu drogi S5: Świeciechowa oraz Leszno Zachód (dawny węzeł Leszno). Zadanie obejmie również przebudowę dróg, budowę równoległych dróg dojazdowych dla obsługi przyległego terenu, budowę Miejsca Obsługi Podróżnych Wilkowice Zachód, budowę szesnastu obiektów inżynierskich, odwodnienia drogi, oświetlenia, a także urządzeń ochrony środowiska.