+48 22 400 76 60 info@ppcc.pl

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polsko-Portugalskiej Izby Gospodarczej (PPCC)

Polsko-Portugalska Izba Gospodarcza (PPCC) zapewnia swoim Klientom pełne poszanowanie prywatności oraz ochronę danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Polsko-Portugalska Izba Gospodarcza (PPCC) z siedzibą w Warszawie (02-512), ul. Puławska 14, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000300572, REGON 141343624 i NIP 1132710756.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres info@ppcc.pl bądź telefonicznie pod numerem tel. (+48) 22 400 76 60.

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonej przez Klientów zgody oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Izby.

Państwa dane osobowe są przechowywane przez Polsko-Portugalską Izbę Gospodarczą (PPCC) i procesorów, wyłącznie w zakresie niezbędnym dla wypełniania naszych obowiązków oraz wyłącznie na okres niezbędny, aby osiągnąć cele, dla których dane osobowe są zbierane, zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych.

W przypadku gdy Polsko-Portugalska Izba Gospodarcza (PPCC) nie musi dłużej przetwarzać Państwa danych osobowych, zostaną one usunięte z naszych systemów i kartotek, albo podejmiemy odpowiednie kroki aby uczynić je anonimowymi, czyli doprowadzimy do tego żeby Państwo nie mogli zostać na ich podstawie zidentyfikowani (chyba że musimy przechowywać Państwa dane, aby stosować się do obowiązków prawnych, którym podlegają podmioty gospodarcze, np. dane osobowe zawarte w umowach oraz pismach biznesowych mogą podlegać ustawowym wymogom przechowywania, na okres do 10 lat). Wszelkie inne dane osobowe mogą zostać z zasady usunięte po 5 latach od wygaśnięcia zobowiązań umownych pomiędzy Państwem a Polsko-Portugalską Izbą Gospodarczą (PPCC).

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na jakiekolwiek czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych, mogą Państwo wycofać taką zgodę w dowolnym czasie. Takie wycofanie nie wpływa na legalność przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

Na podstawie obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych mają Państwo prawo do:

– żądania dostępu do Państwa danych osobowych;

– żądania sprostowania Państwa danych osobowych;

– żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;

– żądania przeniesienia danych;

– żądania usunięcia danych osobowych oraz sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych;

– wniesienia skargi do kompetentnego organu ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PPCC nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

PPCC nie przekazuje Państwa danych osobowych obcym podmiotom spoza grona Procesorów – Zaufanych Odbiorców PPCC. Podanie nam danych nie skutkuje również otrzymywaniem niezamówionej korespondencji od obcych podmiotów.

Zaufani Odbiorcy Danych Osobowych PPCC (zwani dalej Zaufanymi Odbiorcami) – podmioty gospodarcze i osoby fizyczne, realizujące usługi na rzecz PPCC na podstawie umowy powierzenia danych osobowych. Zaufani Odbiorcy przetwarzają Państwa dane osobowe tylko i wyłącznie w celu realizacji umowy z PPCC, bez prawa do dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych.

PPCC, każdorazowo przed przekazaniem Państwa danych osobowych do innego podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej, dokonuje weryfikacji możliwości bezpiecznego przetwarzania  danych osobowych przez ww.

PPCC posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty PPCC.

Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics, narzędzia do analizowania statystyk ruchu na naszej stronie, które jest własnością Google Inc. Google Analytics używa cookies, czyli plików tekstowych, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają nam analizę sposobu korzystania z naszej strony internetowej. Informacje uzyskane dzięki cookies (w tym Państwa adres IP) są zapisywane na serwerze Google w USA. Google analizuje te dane, aby badać sposób korzystania z naszej strony, a także wykonać raporty statystyczne dla Izby oraz przygotować dodatkowe usługi dotyczące używania naszej strony internetowej. Google w żadnym wypadku nie będzie łączył Państwa adresu IP z innymi danymi. Mogą Państwo wyłączyć przyjmowanie cookies konfigurując ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Pod tym adresem mogą Państwo pobrać dodatek blokujący Google Analytics do swojej  przeglądarki stron internetowych: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej PPCC zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

Materiały reklamowo-promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach, rabatach i nowościach w PPCC. Materiały te dotyczą wyłącznie oferty PPCC.

Nasze strony internetowe mogą być wyposażone we wtyczki do portalu społecznościowego facebook.com, którego obsługą zajmuje się Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”).

Takie wtyczki to przede wszystkim przycisk „Lubię to!”. Jeśli wejdą Państwo na naszą stronę internetową, która wyposażona jest w taką wtyczkę, Państwa przeglądarka połączy się bezpośrednio z serwerem Facebooka, a wtyczka zostanie wyświetlona na ekranie komputera w postaci specjalnego komunikatu. Wtyczka wyśle informacje do serwera Facebooka, jaką stronę Państwo odwiedzili. Jeśli będą Państwo zalogowani na Facebooku w trakcie przeglądania naszej strony i klikną „Lubię to!”, Facebook zapisze tę informację na Państwa koncie. Wykorzystując jakąkolwiek funkcję wtyczki (np. klikając na “Lubię to!” albo pozostawiając komentarz) taka Informacja zostanie zachowana na Państwa koncie.

Więcej informacji na temat zbierania i wykorzystywania informacji przez Facebook, a także prawa i możliwości, dzięki którym mogą Państwo chronić swoje dane osobowe, można znaleźć w informacjach na temat ochrony danych osobowych umieszczonych na Facebooku.

Aby uniknąć rejestracji Państwa wizyty na naszej stronie przez Facebook, należy wylogować się z tego serwisu przed odwiedzeniem naszych stron internetowych.

Może zaistnieć sytuacja, w której procesorami Państwa danych osobowych będą podmioty gospodarcze zlokalizowane lub prowadzące działalność poza granicami UE. Takimi procesorami mogą być firmy z Brazylii i Mozambiku, gdzie przepisy z zakresu ochrony danych mogą zapewniać inny stopień ochrony w porównaniu do przepisów obowiązujących w Europejskim Obszarze Gospodarczym – gdzie zastosowanie ma Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W odniesieniu do przepływów danych do odbiorców poza UE, zapewniamy odpowiednie zabezpieczenia, w szczególności sposób zawierania umów o przesyłanie danych wprowadzony przez Komisję Europejską (np. Standardowe Klauzule Umowne 2010/87/UE oraz/lub 2004/915/WE) oraz podejmujemy niezbędne środki w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych.

Na chwilę obecną, nie przekazujemy Państwa danych osobowych do ww. krajów. Jeżeli z naszej strony powstanie taka konieczność, to w pierwszej kolejności poinformujemy Państwa o tym i poprosimy o zgodę.

Niniejsza polityka może podlegać zmianom, o których będziemy na bieżąco Państwa informować za pomocą dostępnych kanałów komunikacji.