+48 22 400 76 60 info@ppcc.pl

Kim jesteśmy

Utworzona w Warszawie w 2008 roku Polsko-Portugalska Izba Gospodarcza (PPCC) jest niezależną organizacją o charakterze non-profit, której celem jest rozwój stosunków gospodarczych i handlowych miedzy przedsiębiorstwami w Polsce, Portugalii i krajach portugalskojęzycznych. Nasza Izba skupia około 200 podmiotów i jest liczącym się partnerem reprezentującym interesy swoich członków.

Nasze doświadczenie zawodowe pozwala nam na promowanie i wspieranie rozwoju sektora prywatnego i powiązań między firmami i przedsiębiorcami prowadzącymi działalność na rynku polskim, portugalskim oraz w krajach portugalskojęzycznych.

Naszą intencją jest zachęcenie inwestorów portugalskich do ulokowania swojej działalności w dynamicznie rozwijającej się Polsce oraz ułatwianie dostępu inwestorom polskim do rynków portugalskojęzycznych: Portugalii, Angoli, Brazylii, Mozambiku.

Polsko-Portugalska Izba Gospodarcza (PPCC) oferuje przedsiębiorcom pomoc w nawiązaniu kontaktów handlowych, wyszukiwanie partnerów, wsparcie prawne, szkolenia, organizację indywidualnych i grupowych misji gospodarczych, analizy rynkowe, wsparcie rekrutacyjne, jak również wiele zniżek i możliwości typu Member2Member. Organizujemy średnio dwa wydarzenia w miesiącu – seminaria, konferencje, business mixers i inne – które stanowią dobrą okazję do nawiązania nowych bezpośrednich kontaktów.

Wśród naszych członków znajdują się firmy portugalskie działające na rynku polskim, przedsiębiorstwa polskie, które planują lub utrzymują stosunki biznesowe na rynkach portugalskojęzycznych, jak również firmy międzynarodowe.

W 2013 PPCC zainaugurowała własną sieć międzynarodowych Przedstawicieli Regionalnych w Europie Środkowej, Ameryce Południowej oraz Afryce. Jej celem jest ułatwienie naszym firmom członkowskim działalności i pozyskiwania kontaktów na rynkach zagranicznych.

Przynależność do Portugalsko-Polskiej Izby Gospodarczej jest doskonałym sposobem na nawiązanie i rozwijanie relacji handlowych pomiędzy przedstawicielami firm z Polski, Portugalii i krajów portugalskojęzycznych, a także bycie częścią silnego i zjednoczonego forum przedsiębiorców.

Pobierz statut PPCC