+48 22 400 76 60 info@ppcc.pl

Misje Biznesowe

MISJE GOSPODARCZE DLA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

 
Kilka razy w roku Polsko-Portugalska Izba Gospodarcza (PPCC) organizuje wielosektorowe zagraniczne misje gospodarcze do krajów portugalskojęzycznych z potencjałem biznesowym dla polskich przedsiębiorców. Nasi lokalni partnerzy to prestiżowe instytucje biznesowe o rozległej sieci lokalnych kontaktów. W naszych misjach gospodarczych każdorazowo uczestniczy między 4 a 8 przedsiębiorstw. Jesteśmy mocno skoncentrowani na zapewnieniu uczestnikom indywidualnych spotkań B2B z potencjalnymi partnerami biznesowymi, zgodnymi z zadanym nam przez polskie firmy profilem. Dzięki udziałowi w misji gospodarczej PPCC, przedsiębiorcy mają możliwość nawiązania pragmatycznych kontaktów biznesowych i/lub instytucjonalnych z ważnymi lokalnymi partnerami. Dostarczamy też potrzebnej wiedzy na temat specyfiki rynku (uwarunkowania prawne, podatkowe, certyfikacyjne), najważniejszych graczy, konkurencji oraz profilu konsumentów.

 

GWARANTUJEMY:

• wieloletnie doświadczenie w organizacji zagranicznych misji gospodarczych
• dogłębną znajomość rynku docelowego
• dostęp do lokalnych ekspertów
• minimum 6 spotkań B2B
• wsparcie w fazie przygotowawczej i follow-up

DOKĄD?

PRZED MISJĄ:

• zapewniamy podstawową wiedzę rynkową na temat prowadzenia działalności gospodarczej na danym rynku zagranicznym oraz dostęp do publikacji na ten temat
• dostarczamy informacje na temat podatków, ceł, barier handlowych
• wspólnie z naszymi zagranicznymi partnerami analizujemy szanse polskich uczestników pod kątem potencjału biznesowego na rynku zagranicznym
• starannie przygotowujemy listę potencjalnych partnerów biznesowych i umawiamy spotkania B2B dostosowane do profilu i potrzeb uczestników misji
• zapewniamy wsparcie logistyczne (loty, transfery, ubezpieczenie, wymiana walut)

W TRAKCIE MISJI:

• szyta na miarę agenda spotkań B2B
• opieka eksperta PPCC podczas całego pobytu (język, znajomość terenu i uwarunkowań kulturowych)
• możliwość tłumaczenia spotkań
• seminarium wewnętrzne na temat danego rynku, kontakt z ekspertami lokalnymi

PO MISJI:

Wsparcie w follow-up po odbytych spotkaniach

Dowiedz się więcej! Napisz do nas na info@ppcc.pl lub zadzwoń +48 22 400 7660.
Zapraszamy na spotkanie, podczas którego lepiej się poznamy, przedstawimy profil naszej działalności i porozmawiamy o tym, co możemy zrobić dla Twojej firmy.