+48 22 400 76 60 info@ppcc.pl

Informacje o Brazylii

Oficjalna nazwa

Brazylia, Federacyjna Republika Brazylii

Powierzchnia

Całkowita: 8.515.767,049 km² (5 co do wielkości kraj świata; powierzchnia Brazylii stanowi prawie dwukrotność Europy) Wody: 0,65%

Liczba ludności

Według spisu ludności z 2010: 190,756 milionów Szacunkowo: 202,769 milionów (2014)

Język urzędowy

Portugalski

Stolica

Brasilia

Podział Administracyjny

Brazylia podzielona jest na 27 jednostek federacyjnych, 26 stanów i dystrykt federalny: Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Tocantins. Stolica, Brasília, tworzy dodatkowo Dystrykt Federalny. 26 stanów podzielone jest na 5 570 gmin.

Położenie

Terytorium Brazylii zajmuje prawie połowę powierzchni Ameryki Południowej. Rozciąga się w centrum i na wschodzie kontynentu, granicząc z niemal wszystkimi krajami kontynentu wyłączając Chile i Ekwador

Kilmat

Około 90% powierzchni Brazylii znajduje się w strefie klimatów równikowych. W strefie tej można wyróżnić trzy regiony klimatyczne: – równikowy wybitnie wilgotny – Nizina Amazonki; – podrównikowy wilgotny – Wyżyna Gujańska, Mato Grosso, centrum Wyżyny Brazylijskiej; – podrównikowy suchy – północno – wschodnia część Wyżyny Brazylijskiej. Na południu kraju dominuje klimat zwrotnikowy wilgotny, jedynie w częściach wyżej wyniesionych występuje klimat zwrotnikowy wyżynny. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 24°C na Wyżynie Gujańskiej i w Nizinie Amazonki oraz 19-26°C na Wyżynie Brazylijskiej

Strefa czasowa

Na terytorium Brazylii możemy wyróżnić 4 różne strefy czasowe: *UTC-2 – obowiązuje np. w São Paulo na archipelagu Fernando de Noronha; *UTC-3 – obowiązuje w Brasilii oraz w Goiãs; *UTC-4 – obowiązuje m. in. w Mato Grosso i Roraima; *UTC-5 – obowiązuje w Acre i 13 innych gminach stanu Amazonia Czas letni bowiązuje w większości regionów. Południowe oraz Mato Grosso i Mato Grosso do Sul nie korzystają z niego, zmieniają jednak czas latem odpowiednio z UCT-3 na UCT-2 i z UCT-4 na UCT-3.

Kraje sąsiadujące

Od północy: Wenezuela, Gujana, Surinam, Gujana Francuska; Od północnego wschodu: Kolumbia; Od wchodu: by Boliwia i Peru; Od południowyego wschodu: Argentyna i Peru; Od południa: Urugwaj

Pasma górskie

Wysokość dziesięciu najwyższych szczytów Brazylii mieści się w przedziale od 2600 m do 3000 m. Dwa najwyższe szczyty położone są w Serra do Imeri w stanie Amazonia: Pico da Neblina (2993 m) i Pico 31 de Março (2972 m). Trzecim i czwartym najwyższym szczytem są położone w Serra do Caparaó (Minas Gerais/Espírito Santo): Pico da Bandeira (2891 m) i Pico do Calçado (2894 m). Piątym szczytem jest znajdujący się w Serra da Mantiqueira (Minas Gerais/São Paulo/Rio de Janeiro) Alto da Mina (2798 m).

Główne/najdłuższe rzeki

*Amazonka (6937 km), rzeka o największym średnim przepływie i druga najdłuższa rzeka na świecie *Parana (3942 km) *Madeira-Mamoré (3315 km)

Największe jeziora

Jezioro Açu w Maranhão jest największym naturalnym jeziorem Brazylii (55 km²)

Bogactwa mineralne

Brazylia posiada 8% światowych rezerw żelaza i największe złoża niobitu. Poza tym posiada zasoby boksytu, miedzi, chromu, złota, cyny, niklu, manganu, cynku i potasu.

Główne miasta

São Paulo (São Paulo) Rio de Janeiro (Rio de Janeiro) Belo Horizonte (Minas Gerais) Porto Alegre (Rio Grande do Sul) Brasilia (Distrito Federal)

Demografia
Liczba ludności – 202 768 562 (2014r.) Ludność miejska – 84% (wg spisu ludności 2010r.) Ludność wiejska – 16% ( wg spisu ludności 2010r.) 
Dominująca religia

Rzymskokatolicka, 64,6% ludności (2010r.)

PKB

* Ważony parytetem siły nabywczej: Całkowity: 3072 bln USD (2500 bln EUR) Per capita: 15 153 USD (12 334 EUR) * Nominalny: Całkowity: 2244 bln USD (1827 bln EUR) Per capita: 11 067 USD (9013 EUR)

Odsetek bezrobocia

4,7% (październik 2014r.)

Moneta

Real (BRL,R$) EUR= 3,182 R$ USD= 2,590 R$ PLN= 1,270 R$

Números de telefone de emergência

Straż pożarna : 193 Obrona cywilna: 199 Policja militarna: 190

Konstytucja

Konstytucja Federacyjnej Republiki Brazylii

Ustrój polityczny:

Federacyjna Republika Brazylii jest republiką związkową o systemie prezydencko parlamentarnym podzieloną na 26 stanów i Dystrykt Federalny. Głową państwa i jednocześnie szefem rządu jest prezydent, wybierany w wyborach powszechnych na 4-letnią kadencję. Od 1 stycznia 2019 urząd prezydenta sprawuje Jair Bolsonaro. Przy urzędzie Prezydenta działają dwa główne organy konsultacyjne: Rada Republiki i Narodowa Rada Obrony. Prezydent posiada silną pozycję ustrojową. Samodzielnie tworzy rząd i kieruje jego pracami. Kongres nie ma realnych instrumentów odwołania rządu, takich jak wotum nieufności. Proces impeachmentu jest środkiem nadzwyczajnym.

Prezydent

Luiz Inácio Lula da Silva

Władza ustawodawcza

Władza ustawodawcza należy do dwuizbowego Kongresu (Izba Deputowanych i Senat). Senat składa się z 81 senatorów (po 3 senatorów z 26 stanów i Dystryktu Federalnego). Liczba członków Izby Deputowanych wynosi 513. Deputowani wybierani są na 4 lata w wyborach powszechnych, a senatorowie na 8 lat, również w wyborach powszechnych, w taki sposób, że co 4 lata następuje wymiana 1/3 lub 2/3 składu Senatu.

Władza wykonawcza

Władza wykonawcza federalna jest bardzo rozbudowana. Obejmuje ona Kancelarię Prezydenta, 18 rad konsultacyjnych, 23 ministerstwa, 12 agencji rządowych. Stany posiadają duży zakres autonomii, swoje organy ustawodawcze i sądownicze oraz władzę wykonawczą, na czele której stoi gubernator.

Władza sądownicza

Władzę sądowniczą sprawują niezależne sądy. Organy władzy sądowniczej wymieniane przez Konstytucję to: Najwyższy Sąd Federalny, Rada Narodowa Sprawiedliwości, Wyższy Sąd Sprawiedliwości, Wyższy Sąd Wojskowy, Wyższy Sąd Pracy, Wyższy Sąd Wyborczy, regionalne sądy federalne, sądy pracy i ich sędziowie, sądy wyborcze i ich sędziowie, sądy wojskowe i ich sędziowie, sądy stanowe i Dystryktu Federalnego. Sędziowie pełnią swoje funkcje dożywotnio, a ten przywilej uzyskują po dwóch latach pracy.

Polityka zagraniczna

Brazylia jest członkiem następujących organizacji międzynarodowych:
*Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)
*Światowa Organizacja Celna (WCO)
*Światowa Organizacja Handlu (WTO)
*G15
*Wspólnota Państw Portugalskojęzycznych (CPLP)
*Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)
*Organizacja Państw Amerykańskich (OAS)
*Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF)
*Międzynarodowa Izba Handlowa (ICC)
*Światowy Związek Pocztowy (UPU)
*Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia I Rolnictwa (FAO)

Transport samochodowy Brazylia zajmuje czwartą pozycję na świecie pod względem rozbudowanej sieci dróg i autostrad. Łączna ich długość to 1,8 milionów kilometrów, z czego tylko 100 000 km to drogi pokryte nawierzchnią. Najpopularniejszym środkiem transportu, zarówno do przewozu towarów, jak i ludzi, jest samochód. Długość autostrad wynosi około 10 000 km, z czego 5 000 km znajduje się w São Paulo. Pomimo tak rozbudowanej sieci dróg i autostrad 30% z nich jest zniszczona, co wynika z braku odpowiedniej konserwacji i renowacji. Łączna długość dróg: 1 800 000 km Drogi brukowe: 96 353 km Drogi gruntowe: 1 655 515 km Detailed Road Map of Brazil Transport kolejowy Brazylia zajmuje dziesiąte miejsce na świecie pod względem całkowitej długości połączeń kolejowych, która wynosi 30 129 km. Skupione są one głównie w rejonach południowych, południowo-wschodnich i północnych. Można wyróżnić 4 rodzaje rozstawu torów: * Kolej szerokotorowa: 4.057 km * Kolej o standardowym rozstawie torów: 202.4 km * Kolej wąskotorowa: 23.489 km * Kolej o zróżnicowanym rozstawie torów: 396 km W niektórych turystycznych regionach Brazylii występują również inne rodzaje kolei.

(mapa sieci kolejowych w Brazylii)

W Brazylii kursuje stosunkowo niewiele pociągów pasażerskich, a liczba już istniejących wciąż się zmniejsza. Jest jednak kilka tras, które same w sobie stanowią atrakcję turystyczną ze względu na niezapomniane widoki, np. trasa łącząca miasta Kurytyba i Paranaguá. Kraj jest również połączony siecią kolejową z Argentyną, Boliwią i Urugwajem. Transport powietrzny Na przestrzeni kilku ostatnich lat nastąpił szybki rozwój transportu lotniczego w Brazylii. Jest to efekt pojawienia się nowych linii lotniczych, a także modernizacji już istniejących, co jednocześnie zwiększyło podaż w tym sektorze. Brazylia posiada około 2500 lotnisk, z czego 34 to lotniska międzynarodowe. Dzięki temu plasuje się ona na drugim miejscu na świecie pod względem ilości lotnisk. Wyprzedzają ją jedynie Stany Zjednoczone. Największy i najbardziej uczęszczany port lotniczy znajduje się w São Paulo i oferuje połączenia niemal do wszystkich największych miast świata.   Transport publiczny Na terenie całego kraju dostępne są takie środki transportu jak autobusy, pociągi i metro. Brazylijczycy najczęściej wybierają autobusy, taksówki i metro. Jednak pomimo szybkiego rozwoju metra większość mieszkańców korzysta z tradycyjnych środków transportu, takich jak autobusy czy samochody. Aby zachęcić społeczeństwo do jazdy metrem, rząd planuje dalszą jego rozbudowę. Jedynie w dużych miastach i stolicach poszczególnych stanów Państwo może zaproponować większe możliwości wyboru i jakości oferowanych usług transportowych. Z racji wielkości państwa niestety nie jest możliwe zapewnienie tak rozbudowanej infrastruktury na terenie całego kraju.

Według rankingu największych gospodarek świata 2014 roku Brazylia plasuje się na 7 pozycji z PKB o wartości 3 bln dolarów. Prognozy IMF przewidują, że w 2018 roku Brazylia spadnie o jedną pozycję w rankingu, ustępując miejsca Indiom będącym obecnie na 10 pozycji. PKB według rankingu z 2008 roku: * Sektor prywatny: 3,5% * Sektor przemysłowy: 29,7% * Sektor usług: 66,8% 100 milionów Brazylijskiej siły roboczej rozdzielona jest na trzy ekonomiczne sektory: * Sektor prywatny: 10% * Sektor przemysłowy: 19% * Sektor usług: 71% Kraj posiada wysoko zaawansowany sektor technologiczny oraz realizuje różnorodne projekty, od łodzi podwodnych do śmigłowców produkowanych przez Embraer- trzeciego największego producenta śmigłowców na świecie. Co więcej, Brazylia jest pionierem we wprowadzaniu etanolu – biopaliwa produkowanego przy użyciu trzciny cukrowej – do tego przemysłu. Największą spółka na południowej półkuli jest brazylijski Petrobras o wartości rynkowej 130 mld dolarów.Gospodarka Brazylii według Banku Światowego: Wraz ze wzrostem produktu krajowego brutto (PKB) do 2253 bilionów dolarów w 2012, Brazylia stała się siódmą najbogatszą gospodarką na świecie. Jest to również największy kraj pod względem powierzchni i liczby ludności w Ameryce Łacińskiej i obszarze karaibskim. (…)Gospodarka brazylijska znacząco zwolniła w latach 2011 i 2012. Wzrost PKB osiągający 7.5% zwolnił do 2.7% w 2011 roku, a następnie w 2012 roku doszedł do 0.9%. Najbardziej ucierpiały produkcja przemysłowa oraz popyt inwestycyjny.Spadek był wywołany czynnikami zarówno wewnętrznymi, jak zewnętrznymi. Pomimo podjętych do tej pory środków stymulacyjnych nie udało się podnieść aktywności gospodarczej, lecz wiele wskazuje, że cykl koniunkturalny może w końcu zacząć nabierać rozpędu.Brazylijski rynek krajowy wciąż jest mniej podatny na światowy kryzys niż inne kraje, a Brazylijczycy korzystają ze stabilnego wzrostu ekonomicznego, względnie niskiej inflacji oraz poprawy dobrobytu społecznego. Sektor finansowy dobrze zniósł do tej pory spowolnienia. Można mówić o zdrowym i odpornym systemie bankowym. Pomimo szybkiego wzrostu kredytowego, niższe stopy pomogły zawierać zaległości i pozwoliły na stabilizację jakości aktywów.Ogólna brazylijska struktura makroekonomiczna jest solidna i możliwa do utrzymania średnioterminowo. Główne zagrożenia dla perspektyw dotyczą środowiska zewnętrznego, jednak są one łagodzone przez wysokie poziomy rezerw zagranicznych (o USA 380 mld dolarów), sprzyjający poziom zadłużenia zewnętrznego, rachunek bieżący w pełni pokryty przez bezpośrednie inwestycje zagraniczne i ogólnie niski stopień otwartości handlu.Poziom ubóstwa (ludzi żyjących za mniej niż 2$ dziennie) spadł znacząco z 21% w 2003 roku do 11% w 2009 roku. Poziom skrajnego ubóstwa (ludzi żyjących za mniej niż 1,25$ dziennie) również spadł z 10% w 2004 roku do 2,2% w roku 2009. (…)Pomiędzy rokiem 2001 a 2009 tempo wzrostu dochodów najuboższych 10% ludności wynosił 7% rocznie, podczas gdy dla 10% najbogatszej ludności wyniósł 1.7%. To wpłynęło na spadek nierówności dochodu (mierzone wskaźnikiem Gini), aby dotrzeć do 50-letniego minimum w 2011. (…)Jako jeden z przodujących krajów negocjacjach klimatycznych, Brazylia dobrowolnie podjęła się redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2020 roku. Źródło: www.worldbank.org

Turystyka w Brazylii jest sektorem stale rozwijającym się, a dla niektórych regionów jest głównym źródłem dochodów. W 2013r. ok. 6 mln turystów wybrało Brazylię jako cel swojej podróży, czyniąc ją najchętniej odwiedzanym krajem w Ameryce Południowej. W 2012r. wpływy z turystyki wzrosły do 6,6 mld dolarów. Brazylia oferuje krajowym i zagranicznym turystom różnorodne możliwości spędzania czasu. Obszary wiejskie cieszą się największą popularnością: połączenie ekoturystyki z wypoczynkiem i rekreacją, słoneczne plaże i nowe doświadczenia. Kraj staje się częstym wyborem turystów ze względu na jego historię i kulturę. Najpopularniejszymi destynacjami są lasy Amazonki, plaże i wydmy w północno-wschodnim regionie Pantanal w środkowo-wschodniej części kraju oraz plaże w Rio de Janeiro i Santa Catarina. Ponadto często organizowane są kulturalno-historyczne wycieczki do Minas Gerais oraz podróże biznesowe do São Paulo. Poziom bezpieczeństwa znacząco się poprawił, co wpłynęło na zmianę pozycji Brazylii w rankingu dotyczącym bezpieczeństwa w poszczególnych krajach, przeskakując z 128. na 73. miejsce w 2013 roku.

Baza noclegowa

Hotele: 9564 Pokoje: 449 000 (2011r.)

Atrakcje turystyczne

Pomnik Chrystusa Odkupiciela (Rio de Janeiro), Głowa Cukru (Rio de Janeiro), Winda Lacerda (Bahia), Muzeum Sztuki São Paulo (São Paulo), Centrum Historyczne Porto Seguro (Bahia), Park Narodowy Iguaçu (Paraná), Plaża Recife (Pernambuco), Meeting of Waters (Amazónia), Bonito (Mato Grosso do Sul), Plaża Copacabana (Rio de Janeiro).

Najczęściej odwiedzane miasta

Rio de Janeiro, Florianópolis, São Paulo, Búzios, Salvador, Manaus.

INFORMACJE OGÓLNE
Okres karnawału, a szczególnie ostatni jego tydzień zarówno w Rio de Janeiro jak i innych miastach nie jest
dobrym okresem do robienia interesów w Brazylii. Warto sprawdzić daty w kalendarzu zanim zaplanuje się
podróż do Brazylii w lutym.

Brazylijska kultura biznesowa jest indywidualistyczna i hierarchiczna. Decyzje podejmowane
są zazwyczaj przez jedną osobę, pełniącą kierownicze stanowisko w firmie.
Umowy mogą być sporządzone w języku angielskim lub w innym języku obcym, a walutą
rozliczeniową inna niż brazylijski real (R$), tylko wtedy, gdy przedmiot umowy znajduje
się poza terytorium Brazylii. Jeśli miejscem realizacji zamówienia jest Brazylia, umowa
jest sporządzona w języku portugalskim a płatności wyrażone są w walucie lokalnej,
real.

Brazylia jest jednym z krajów charakteryzujących się największą różnorodnością rasową
i kulturową, to tzw. tygiel narodów. W biznesie podobnie jak w innych dziedzinach
życia widoczne są grupy pochodzenia portugalskiego, hiszpańskiego, włoskiego,
japońskiego, libańskiego i inne. Z upływem czasu kultura i zwyczaje tych grup zaczęły się
wzajemnie przenikać. Różnorodność rasowa i kulturowa przyczyniła się do stworzenia
odrębnego stylu życia oraz norm i zachowań również w biznesie. Normy uległy znacznemu
uelastycznieniu.

Podczas rozmów należy unikać poruszania tematów wrażliwych, do których zaliczamy
m.in. politykę, religię, biedę, wycinkę lasów Amazonii. Tematami przydatnymi w rozmowie
biznesowej są: futbol, w tym oczywiście reprezentacja narodowa canarinhos, brazylijska
muzyka, rodzina, zwłaszcza dzieci.
Należy również unikać porównań do sąsiedniej Argentyny. Brazylijczycy uważają
się za Amerykanów – nie należy w stosunku do nich używać słowa „Latynoamerykanie/ Latynosi”. Wynika to wprost z historii kolonizacji Ameryki Południowej – w Brazylii
określenie Latino ma bezpośrednie odniesienie do hiszpańskiej kolonizacji. Proces autoidentyfikacji
Brazylijczyków jest naznaczony poczuciem przynależności do innej nacji niż
sąsiednie państwa. Chodzi tu zarówno o kwestię doświadczeń kolonialnych, odrębnego
język oraz procesu dochodzenia do niepodległości. W Brazylii nie należy używać nazwy
Ameryka w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych!

BUDOWANIE RELACJI
Na kulturę korporacyjną w Brazylii mają wpływ emocje. Jest czymś powszechnie
oczekiwanym, że dzięki spotkaniom dojdzie do budowy więzów sympatii/ przyjaźni, zarówno
w sferze publicznej, jak i prywatnej.
Budowa silnej osobistej relacji jest bardzo ważna dla zakończenia transakcji i trwałego partnerstwa.
Brazylijczycy nie są narodem najbardziej punktualnym. Często w użyciu są powiedzenia
typu um minutinho, um instantinho, um segundinho (tj. minutka, chwilka, sekunda),
które mogą oznaczać, że spotkanie rozpocznie się z opóźnieniem. Stąd rada – trzeba
być cierpliwym.

POWITANIE
Podczas pierwszych rozmów Brazylijczycy unikają udzielania wielu informacji, a nawet
często swoimi wypowiedziami mogą wprowadzać w błąd. Oczekują, że ich rozmówcy
zachowują się podobnie.
Przyjętą formą powitania jest uścisk rąk i zapytanie: „como vai?” (jak się czujesz?) lub „tudo
bem?” (wszystko w porządku?).
Wchodząc do sali należy przywitać się ze wszystkimi osobami, które się w niej znajdują. Uścisk dłoni
powinien być zdecydowany i energiczny. Pozdrowienie powinno być połączone z utrzymaniem kontaktu
wzrokowego.
Kontakt cielesny w rodzaju obejmowanie się i dotykanie, ew. poklepywania po plecach
należy pozostawić na moment, kiedy dojdziemy do mniej formalnego sposobu powitania.
Niemniej jednak poklepywanie po plecach w Brazylii jest oznaką pewności siebie
i asertywności w komunikacji. Zwyczajem wśród kobiet jest całowanie się w oba policzki,
nawet osób wcześniej nieznanych.

NEGOCJACJE
Proces negocjacji jest powolny i wymaga zaangażowania osobistego. Trudno jest
doprowadzić do podpisania umowy bazując jedynie na wysyłce katalogów, kontaktując
się przez internet. Brazylijczycy muszą poznać osobę, z którą będą prowadzić interesy
i zapoznać się z oferowanymi produktami zanim podejmą decyzję o zakupie.
Należy unikać aroganckiej postaw, gdyż Brazylijczycy są na to wyczuleni. W związku
z tym, nie należy stosować form nacisku, ponieważ Brazylijczycy czują się niewygodne
w sytuacji konfrontacyjnej.
Po rozpoczęciu procesu negocjacyjnego należy unikać zmian osobowych w ekipie
negocjacyjnej, gdyż dla Brazylijczyków relacje interpersonalne są bardzo ważne. To one
tworzą zaufanie w relacjach między przedsiębiorstwami.
Roszady w ekipie negocjacyjnej podczas trwania negocjacji prawie zawsze skazują negocjacje na
niepowodzenie.

KOMUNIKACJA/ JĘZYK
Językiem negocjacji biznesowych w Brazylii jest portugalski. W regionach Sao Paulo, Rio
de Janeiro i stanach południowych język angielski jest również szeroko używany.
Zdarzyć się jednak może, że rozmówca nie zna języka angielskiego na poziomie pozwalającym mu na swobodną
rozmowę, dlatego dobrym wyjściem jest zakontraktowanie tłumacza języka portugalskiego.
Podczas przedstawiania osób dodaje się zwrot, Pan/Pani a następnie nazwisko. Młodzi
wiekiem biznesmeni zazwyczaj rezygnują ze zwrotu Pan/Pani posługując się swoimi
imionami. Tytuły zawodowe „doktor”, „dyrektor”, „inżynier” nie są zbyt często używane,
w przeciwieństwie chociażby do Portugalii i innych krajów Ameryki Południowej.
Wizytówki wręczamy zazwyczaj na początku spotkania.
Jeżeli podczas spotkania chcemy wręczyć materiały promocyjne firmy, powinny one
być sporządzone w języku portugalskim lub angielskim.

UBIÓR BIZNESOWY
Dla mężczyzn ciemny garnitur. W okresie kalendarzowego lata tj. od grudnia do lutego
temperatury w kraju są bardzo wysokie. Kobiety ubierają się konserwatywnie, elegancko
i kobieco. Wskazane są proste makijaże i zadbane paznokcie.

UPOMINKI
Jeżeli planujemy wręczyć prezent brazylijskiemu rozmówcy, powinniśmy to uczynić na
koniec spotkania. Jeśli w zamian otrzymamy prezent – należy go otworzyć w towarzystwie
osoby, która go nam wręczyła i okazać wdzięczność.
Informacje dodatkowe
Biorąc pod uwagę wysoki stopień zawiłości brazylijskich przepisów prawnych wskazanym
jest zakontraktowanie usług lokalnego prawnika, zanim dojdzie do podpisania
kontraktu. Terminy, banki, opłaty agencyjne, opłaty bankowe i warunki sprzedaży muszą
być wyraźnie wskazane w treści umowy, aby uniknąć nieporozumień.

WAŻNE: import na terytorium Brazylii realizowany jest za pośrednictwem wyspecjalizowanych dystrybutorów/ agentów zwanych w Brazylii despachante. Biorąc pod uwagę ogromną powierzchnię Brazylii tj. 8,5 mln km², 1 despachante zazwyczaj swoim działaniem nie pokrywa całego terytorium kraju, dlatego może istnieć potrzeba zakontraktowania innych firm dla reszty kraju.

(źródło: “Różnice kulturowe w międzynarodowych relacjach biznesowych”, Redakcja: Zespół DWE MSZ, Copyright Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 2017)

(Źródło:https://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/polityka_zagraniczna/dyplomacja_biznes/wydarzenia/informator_o_roznicach_kulturowych_w_miedzynarodowych_relacjach_biznesowych)