+48 22 400 76 60 info@ppcc.pl

Przedstawicielstwa Regionalne PPCC

Sieć Przedstawicielstw Regionalnych PPCC jest platformą do decentralizacji, a zarazem umiędzynarodowienia działalności Izby. Celem inicjatywy jest zapewnienie bliższego kontaktu ze stowarzyszonymi firmami na poziomie lokalnym i międzynarodowym, jak również wzmocnienie naszej obecności w regionach.

PPCC chce także wspierać stowarzyszone firmy w procesie internacjonalizacji na rynki portugalskojęzycznych krajów afrykańskich (Angola, Mozambik) oraz rynki Ameryki Łacińskiej (Brazylia, Kolumbia).

Przedstawiciele Regionalni PPCC są powoływani przez Zarząd Izby i działają na podstawie rocznych planów aktywności.

Główne zadania Przedstawicieli Regionalnych:

  • Wspieranie firm członkowskich i inwestorów na poziomie lokalnym, we współpracy z biurem PPCC w Warszawie,
  • Reprezentowanie i promocja PPCC wobec lokalnych władz i środowisk biznesowych

Polska

Poznań
Pedro Andrade
Marki Hurt
pandrade@marcaspararevenda.com
Kraków
Marek Puwalski
Puwalski & Partners
mpuwalski@puwalski.pl
http://puwalski.pl
Lublin
Jorge Pinto
Together
https://together.com.pl
Wrocław
Anna Szermach
LS CORPORATE Legal Szermach
https://legalszermach.com/

Portugalia

Faro
Eduardo Serra Jorge
Eduardo Serra Jorge & Maria José Garcia - Sociedade de Advogados
esjorge@esjmjgadvogados.com
http://www.esjmjgadvogados.com
Leiria
Marta Ribeiro
Índice ICT & Management
marta.ribeiro@indice-consultores.pt
http://www.indice-consultores.pt
Lizbona
Nelson Raposo Bernardo
Raposo Bernardo
nrbernardo@raposobernardo.com
http://www.raposobernardo.com
Madeira
José da Silva
Vershold Solutions
jose.silva@versholdsolutions.com
http:///www.vershold.com
Porto
Danuta Kondek
Funktor – Consultoria, Lda
danuta.kondek@gmail.com
http://http://www.funktor.eu/
Faro
Sławomir Deleżuch
SMSBIZ.PL Sp. z o.o.
https://smsbiz.pl/

Ameryka Południowa

São Paulo
António Lemos
Resolutions
acrlemos@resolutions.com.br
http://www.resolutions.com.br
São Paulo
Marco Antonio Beczkowski
Manhattan Associates
saopaulo@ppcc.pl

Afryka

Luanda
Genislândio Cassul
g.cassul@gmail.com
Maputo
Diogo Gomes
TD Hotels Mozambique
diogo.gomes@tdhotels.com
http://www.tdhotels.com
Maputo
Katarzyna Guerreiro
Xaka Consulting
kat.mrozi@gmail.com