+48 22 400 76 60 info@ppcc.pl

Informacje o Mozambik

Nazwa oficjalna

Republika Mozambiku

Obszar

799 380 km2

Liczba ludności

25,8 mln

Język oficjalny

Portugalski. Oprócz tego w kraju używane są powszechnie różne afrykańskie dialekty, takie jak Maukua-Lomwe, Tsonga czy Sena-Nyanja.

Stolica

Maputo

Podział administracyjny

Mozambik podzielony jest na 11 prowincji, te dzielą się z kolei na 150 dystryktów. Na dystrykty składa się 405 mniejszych jednostek administracyjnych (Postos Administrativos), rozbitych na mniejsze komórki (Localidades). Mozambikańskie prowincje (według geograficznego porządku północ-południe) to: Niassa, Cabo Delgado, Nampula Zambézia, Tete, Manica, Sofala, Inhambane, Gaza, Maputo oraz Miasto Stołeczne Maputo.

Lokalizacja

Mozambik położony jest na południowo-wschodnim wybrzeżu Afryki. Jest 34 największym krajem na świecie, a jego powierzchnia równa się powierzchni Turcji.

Klimat

W Mozambiku dominuje klimat wilgotny i tropikalny, spowodowany ciepłymi prądami napływającymi z Kanału Mozambickiego oraz monsunami z Oceanu Indyjskiego; pora sucha trwa tu od maja do września. Średnie temperatury w stolicy kraju Maputo wahają się między 13°C a 24°C w lipcu i 22°C a 31°C w lutym. Pora deszczowa przypada na okres od października do kwietnia.

Strefa czasowa

Czas środkowoafrykański: UTC+02.00

Kraje sąsiadujace

Demokratyczna Republika Konga, Zambia, Kongo i Namibia.

Pasma górskie

Mozambik graniczy na południu ze Suazi, na południowym zachodzie z RPA, od zachodu z Zimbabwe, od północnego zachodu z Malawi, na północy z Tanzanią, granicę wschodnią wyznacza Ocean Indyjski.

Surowce mineralne

Węgiel kamienny, gaz ziemny, złoto, tytan, minerały niemetaliczne.

Największe miasta

Maputo: 2 mln

Nampula: 597 tys.

Beira: 442 tys.

Chimoio: 280 tys.

Nacala: 235 tys.

Quelimane: 216 tys.

Tete: 188 tys.

Demografia

25,8 mln mieszkańców

Dominująca religia

Blisko 50% mieszkańców wyznaje tradycyjne religie afrykańskie. Inne religie to przede wszystkim katolicyzm i islam.

PKB

Całkowite: 15 mld euro

Per capita: 1,124 euro

Waluta

Metical (MZN)
1 Euro = 47,35 MZN

Numery alarmowe

Straż pożarna: 198

Policja: 112 lub 119

Konstytucja

Konstytucja Republiki Mozambiku

System Polityczny

Republika prezydencka

Prezydent

Filipe Nyusi

Premier

Adriano Afonso Maleiane

Władza wykonawcza

Prezydent, premier i rada ministrów

Władza ustawodawcza

Jednoizbowy parlament złożony z 250 posłów

Władza sądownicza

Sąd Najwyższy, sądy rejonowe, sądy okręgowe

Polityka zagraniczna

Członkowstwo w następujących organizacjach międzynarodowych:

Afrykański Bank Rozwoju

Islamski Bank Rozwoju

Organizacja Narodów Zjednoczonych

Światowa Organizacja Handlu

Brytyjska Wspólnota Narodów

Wspólnota Rozwoju Afryki Południowej

Unia Afrykańska

Wspólnota Państw Portugalskojęzycznych

Transport drogowy

Infrastruktura drogowa Mozambiku nalezy do jednych z najsłabiej rozwiniętych w regionie Afryki Południowej: gęstość dróg to jedynie 0,05 km/km2. Kraj dysponuje 30.000 km dróg, z których mniej niż 20% (5,649 km) to drogi asfaltowe. Stan dróg można określić jako dobry w 67% ich łącznej długości. Transport drogowy jest najważniejszym sektorem transportowym w Mozambiku z wielu względów: zarówno jeśli chodzi o swobodny przepływ i połączenie odległych miejsc na wielkiej powierzchni o ponad 8,000 km2, jak i społeczno-gospodarczy rozwój kraju oraz wzrost atrakcyjności państwa jako kraju tranzytowego, a także jako turystycznej destynacji.


Detailed Road Map of Mozambique

 

Odległości między miastami:

Maputo – Nampula (2000 km)

Maputo – Inhambane (470 km)

Maputo – Manica (1200 km)

 

Transport kolejowy:

Długość czynnej sieci trakcji kolejowej sięga 3.123 km. Oprócz tego w kraju jest wiele tras, które są remontowane.

 

Transport lotniczy:

W Mozambiku znajdują się 22 lotniska; 4 z nich dysponują pasami startowymi o łącznej długości 2,438 km.

Mozambik jest określany mianem jednej z najbardziej pomyślnie rozwijających się gospodarek afrykańskich. Biorąc pod uwagę przede wszystkim jego rolę zaopatrzyciela regionu w energię, kraj stawiany jest coraz wyżej wśród najbardziej znaczących państw Afryki Południowej. Korzystając ze swego strategicznego położenia, Mozambik uważany jest jako najważniejszy gracz jeśli chodzi o wejście na rynek SADC (Wspólnota Rozwoju Afryki Południowej), który obsługuje ponad 280 mln konsumentów.

Kraj obfituje w zasoby naturalne, szczególnie jeśli chodzi o potenciał hydroelektryczny, złoża gazu ziemnego, węgla i minerałów, takich jak tytan, tantal, czy grafit. Długa, ponad 2,500 kilometrowa linia brzegowa oraz wody terytorialne obfitują w ryby, które niegdyś stanowiły główny towar eksportowy kraju, zastąpiony obecnie przez wysoko rozwinięty przemysł aluminiowy.

Udział poszczególnych sektorów w mozmbickiej gospodarce jest dość zróżnicowany. Najbardziej znaczącym sektorem są usługi, tworzące 41,7% PKB (dane z roku 2014), choć pracuje w nim jedynie 13% wszystkich zatrudnionych.  Na drugim miejscu jest rolnictwo, stanowiące 28,9% produktu krajowgo brutto, w którym pracuje az 81% zatrudnionych, zaś przemysł to 24% PKB i zatrudnienie na poziomie tylko 6%. Przewiduje się, że w najbliższych latach rola sektora usług w mozambickiej gospodarce wzrośnie: kraj dysponuje ogromną ilością zasobów naturalnych – przede wszytkim gazu ziemnego i węgla, i jest jednym z głównych światowych dostawców tych złóż. Warto dodać, że sektor usług zanotował w roku 2014 aż 9-procentowy wzrost w gospodarczym udziale państwa.

W ostatnich latach ekonomia Mozambiku wykazała godny wyróżnienia potencjał, utrzymując wysokie wskaźniki wzrostu gospodarczego (ze średnią stopą na poziomie ponad 7% rocznie w ciągu ostatnich 10 lat). Sytuuje to kraj na dobrej drodze do osiągnięcia poprawy jakości życia; w ostatnich latach poprawiły się wskaźniki rozwoju i procent ubóstwa – z 69% w roku 1997 do 52% w 2009. Pomimo wzrostu cen ropy i żywności na rynkach światowych Mozambik zanotował w roku 2009 wzrost PKB na poziomie 6,8%. W wyniku światowego kryzysu ekonomicznego ekonomia kraju uległa osłabieniu, a produkt krajowy brutto spadł do poziomu 6,3%. Niemniej w latach kolejnych (2010-2014) – ze względu na wzrost dynamiki megaprojektów związanych z wydobyciem gazu ziemnego, węgla, tytanu, aluminum oraz inwestycji dotyczących energii elektrycznych, a także rozwojem rolnictwa – produkt krajowy brutto wzrósł do 7,1%

AICEP Portugal Global

Turystyka zyskuje coraz większa rolę w kształtowaniu gospodarki Mozambiku ze względu na dokonane w ostatnich latach w kraju inwestycje. Postawiono przede wszystkim na turystykę ekologiczną, a także na ochronę przyrody oraz zrównoważony rozwój ekonomiczny. Rząd Mozambiku przywiązuje coraz większą wagę do rozwoju turystyki, gdyż sektor ten jest jednym z kluczowych czynników rozwoju gospodarczego poprzez tworzenie nowych miejsc pracy, napędzanie inwestycji oraz poszerzenia infrastruktury, stymulowanie gospodarek lokalnych, a także pomnażania krajowych dochodów. Należy zwrócić jednak uwagę, że wkład sektora turystycznego w tworzenie produktu krajowego brutto Mozambiku nie przekracza aktualnie 2,1% (dane z roku 2011). Dzięki swemu położeniu geograficznemu i przepięknej przyrodzie, kraj znajduje się na uprzywilejowanej pozycji jeśli chodzi o afrykańskie destynacje turystyczne. Niemniej całkowity rozwój sektora turystycznego nie jest możliwy ze względu na niewystarczającą infrastrukturę drogową oraz sanitarną, problemy z dostępem do wody. Dodać należy do tego również fakt, że podróże do tego odległego afrykańskiego państwa są niezwykle drogie, co sprawia, że Mozambik jest często destynacją nieosiągalną dla turystów z Europy Zachodniej. Jeśli chodzi o infrastrukturę hotelową, w Mozambiku powstało w ostatnim czasie wiele hoteli, szczególnie tych luksusowych, dla najbardziej wymagającej klienteli. Według danych Światowej Organizacji Turystycznej (UNWTO), w kraju znajduje się 1435 hoteli i pensjonatów. Według innych danych tej samej jednostki, kraj odwiedziło w 2013 r. około 2 milionów turystów, co oznaczało spadek o 10,7% w porównaniu z rokiem 2012. W roku 2013 Mozambik zarobił na turystyce 241 mln dolarów, notując spadek o 3,6% w porównaniu z rokiem poprzednim. Około 72% turystów odwiedzających kraj pochodzi z Afryki, przede wszystkim z Republiki Południowej Afryki (44,3% wszystkich gości w roku 2013) i Malawi (12%). Przybysze z Europy stanowią 20% turystów, głównie są to mieszkańcy Portugalii i Wielkiej Brytanii (stanowiący odpowiednio 3,9% i 2,6% turystów w roku 2013).

AICEP Portugal Global