+48 22 400 76 60 info@ppcc.pl

Informacje o Polsce

Oficjalna nazwa

Polska, Rzeczpospolita Polska, RP

Powierzchnia

Powierzchnia całkowita: 312 679 km2 Powierzchnia wody: 3,07%

Ludność

38,496 mln

Język urzędowy

Polski

Stolica

Warszawa

Podział Administracyjny

Polska podzielona jest na 16 województw, 380 powiatów i 2478 gmin.

Położenie

Polska położona jest w Europie Środkowej, między Morzem Bałtyckim na północy, a Sudetami i Karpatami na południu oraz rzekami Odrą na zachodzie, a Bugiem na wschodzie.

Klimat

W Polsce panuje klimat umiarkowany przejściowy. Średnie temperatury latem wynoszą od 18° do 30°C. Średnie temperatury zimą to od ok. 3° C na północnym zachodzie do minus 6° C na północnym wschodzie.

Czas

Polska leży w strefie czasu środkowoeuropejskiego. UTC+2 – czas letni UTC+1 – czas zimowy

Sąsiedzi

Polska graniczy z Niemcami na zachodzie, Czechami i Słowacją na południu, Ukrainą na południowym wschodzie, Białorusią na wschodzie, Litwą i Rosją (obwód kaliningradzki) na północnym wschodzie i północy.

Góry

Rysy w Tatrach Wysokich 2499 m n.p.m. Babia Góra w Beskidach 1725 m n.p.m. Śnieżka w Sudetach 1602 m n.p.m.

Główne rzeki

Wisła (1047km) Odra (854 km, w Polsce 74 km) Warta (808 km) Bug (722 km , w Polsce 587 km)

Największe jeziora

Śniardwy (113,8 km2) Mamry (104,4 km2) Łebsko (71,4 km2) Dąbie (56,06 km2)

Bogactwa mineralne

Węgiel kamienny, węgiel brunatny, siarka, sól kamienna, rudy miedzi, srebra, cynku i ołowiu, wapienie, piaskowce, margle, piaski szklarskie, gliny ceramiczne, gaz ziemny, gaz łupkowy, ropa naftowa.

Główne miasta

Warszawa (1 715 517) Kraków (758 334) Łódź (718 960) Wrocław (631 188) Poznań (550 742) Gdańsk ( 460 427) Lublin (347 678)

Demografia

Liczba ludności – 38 483 957 Ludność miejska – 23 244 524 Ludność wiejska – 15 239 433 Ludność w wieku produkcyjnym – ponad 7 mln

Główna Religia

Rzymsko – katolicka

PKB

PKB całkowite 517,54 mld USD Na 1 mieszkańca 10753 USD

Jednostka monetarna

Polski Złoty (PLN) 1 Euro = 4,20 zł

Telefony Alarmowe

Pogotowie ratunkowe: 999 Straż pożarna: 998 Policja: 997 Straż miejska: 986 Europejski numer alarmowy: 112

Konstytucja

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Ustrój polityczny

Republika ( Demokracja Parlamentarna) z systemem parlamentarno-gabinetowym, opierającym się na trójpodziale władzy

Głowa Państwa

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda

Szef Rządu

Donald Tusk

Władza Ustawodawcza

Stanowiona przez dwuizbowy parlament (Sejm – 460 posłów i Senat – 100 Senatorów)

Władza Wykonawcza

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej i Rada Ministrów

Władza Sądownicza

Sąd Najwyższy, sądy szczególne i sądy powszechne, Trybunał Stanu i Trybunał Konstytucyjny

Polityka zagraniczna

członkowstwo w organizacjach międzynarodowych ONZ Unii Europejskiej NATO Światowej Organizacji Handlu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju Europejskiego Obszaru Gospodarczego Międzynarodowej Agencji Energetycznej Rady Europy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej G6

Transport samochodowy:

Drogi ekspresowe: 1335, 55 km Autostrady: 1494,45 km Odległości pomiędzy miastami: Warszawa – Poznań (310 km) Warszawa – Kraków (300 km) Warszawa – Wrocław (344 km) Warszawa – Gdańsk (284 km)

Transport kolejowy:  PKP

Wciąż jeden z najbardziej popularnych środków transportu w Polsce. Polska jest krajem z najgęstszą siecią kolejową w Europie (19 000 km). Przechodzą też przez nią linie kolejowe mające duże znaczenie dla międzynarodowych tranzytów kolejowych objęte międzynarodowymi umowami AGC i AGTC. Więcej na temat połączeń: http://www.intercity.pl/pl/

Transport lotniczy:

W Polsce jest 13 lotnisk w głównych miastach (mapa poniżej)

Warszawa – Okęcie
Warszawa – Modlin
Kraków – Balice
Lublin – Świdnik
Rzeszów – Jasionka
Wrocław – Starachowice
Łódź – Lublinek
Zielona Góra – Babimost
Szczecin – Goleniów
Gdańsk – Rębiechowo
Bydgoszcz – Szwederowo
Katowice – Pyrzowice
Poznań – Ławica

W ostatnich latach polska gospodarka radzi sobie relatywnie dobrze na tle regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz Unii Europejskiej. Szczególnie widoczny był ten fakt w 2009 roku, kiedy polski PKB wzrósł o 1,6% , jako jedyny wśród 27 państw członkowskich. Zapewniło to Polsce miano „zielonej wyspy”. Wzrost PKB w ostatnim okresie wpływa na udział i znaczenie Polski w światowej gospodarce.Mocne strony polskiej gospodarki to wysoki popyt oraz solidna konsumpcja prywatna, które wpływają na zachowanie wzrostu, nawet przy trudnej sytuacji na rynkach międzynarodowych. Polska należy do producentów wielu towarów przemysłowych, zarówno podstawowych surowców, jak i towarów przetworzonych. Znajduje się w pierwszej dziesiątce w produkcji miedzi, węgla brunatnego i kamiennego, siarki oraz odbiorników telewizyjnych. Należy do czołowych producentów niektórych artykułów rolno-żywnościowych takich jak żyto, owies, ziemniaki, buraki cukrowe, trzoda chlewna, mięso, mleko krowie i jaj kurzych. W produkcji jabłek Polska zajmuje 3 miejsce w świecie, po Chinach i USA.Rosnąca pozycja Polski na rynku międzynarodowym wynika z dynamiki obrotów handlu zagranicznego. Duży udziału w eksporcie oraz imporcie pozwolił Polsce wypracować dodatnie saldo w handlu zagranicznym. Do dynamizacji obrotów handlu zagranicznego przyczynia się również napływ obcego kapitału. Obecnie Polska jednym z głównych odbiorców bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Dodatkowo po przystąpieniu do Unii Europejskiej Polska stała się atrakcyjnym miejscem do przeprowadzania inwestycji. Czynnikami, które zachęcają do inwestowania są duży i chłonny rynek wewnętrzny, pomyślne perspektywy rozwoju gospodarczego, konkurencyjne warunki działalności gospodarczej takie jak: niskie koszty pracy oraz liczna i wykwalifikowana kadra oraz korzystne położenie kraju. Systematycznie poprawia się sytuacja na rynku pracy, szybko spada bezrobocie i stopa bezrobocia (w styczniu i lutym 2015 utrzymujące się na poziomie 12%). Polacy pracują dłużej niż mieszkańcy innych państw członkowskich UE czego skutkiem jest wysoka stopa wydajności pracy.

Baza noclegowa

Obiekty hotelowe: 3 485 Prywatne pokoje gościnne: 1 823 Kwatery agroturystyczne: 800 Ośrodki wczasowe: 1047

Atrakcje turystyczne

Miasta: Gdańsk, Kraków, Malbork, Warszawa, Wrocław Regiony: Pomorze, Mazury, Tatry, Bieszczady

Najczęściej odwiedzane województwa

Małopolskie (17,5%), dolnośląskie (15%), pomorskie (12%), zachodniopomorskie (11%) i mazowieckie (9%)

Szlaki turystyczne

Piesze, górskie, rowerowe i kajakowe

Miesiące wakacji letnich

czerwiec, lipiec, sierpień

Miesiące wakacji zimowych

grudzień, styczeń, luty

Filmy