+48 22 400 76 60 info@ppcc.pl

Wernisaż „UKRAINE – DIRECTION FOR EUROPE”

29-09-2022 Kultura i turystyka

Fundacja Madame Chromatique w partnerstwie z Vienna House Andel ’s Lodz, z kuratorem wystawy Tatianą Wojda z Galerii Ars Nova oraz Madame Chro-matique Sp z o.o. zapraszają na uroczysty wernisaż otwierający wystawę pt. UKRAINE – DIRECTION FOR EUROPE”, który rozpocznie się w dniu 29 września o godz. 19.00.

W przestrzeniach lobby Vienna House Andel ’s Lodz zagoszczą prace współczesnych artystek, znanych już poza granicami swojego kraju: Eugenii Jaeger oraz Iryny Dzyndra. Do specjalnie stworzonej na potrzeby projektu Wirtualnej Galerii dołączyła również Anastasia Vasylyk wybitna projektantka modowej sztuki kulturowej z międzynarodowymi sukcesami.

Aby umożliwić dostęp do dzieł sztuki Artystek Odbiorcom z całego świata Fundacja Madame Chromatique podjęła wyzwanie z użyciem nowych technologii współpracując z 3dTrip.pl
Wydarzenie objęły patronatem Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska, Polsko Ukraińska Izba Gospodarcza Polsko Portugalska Izba Gospodarcza i Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej.

„Ukraine – Direction for Europe” to w założeniu wieloletni projekt mający na celu pokazanie siły ukraińskiej kultury i sztuki. Wystawa odzwierciedla tęsknotę za wolnym, demokratycznym światem, w którym artysta ma nie tylko swobodę twórczą, ale także swobodę poruszania się i dzielenia się swoimi osiągnięciami z ludźmi w innych krajach. Wirtualna odsłona Galerii zaprasza również w podróż kulturową poprzez epoki i regiony Ukrainy, w odsłonie unikatowej pracy twórczej z materiałem.
Podczas wystawy stacjonarnej w przestrzeniach lobby Galeria Andel ’s Art w Vienna House Andel’s Lodz będzie można zobaczyć prace dwóch artystek:
Eugenia Jaeger – wielokrotnie nagradzana rysowniczka i graficzka, która mieszka w Niemczech. Jej prace były wystawiane w kraju, a także w Polsce, Szwajcarii, Belgii, Włoszech, Chinach, Finlandii, Rosji, Francji i Szwecji. W swoich charakterystycznych kompozycjach bada relacje między jed-nostką a środowiskiem, uwzględniając gra-nice naszej percepcji, kruchości przestrzeni i parametrów czasu. Jaeger najczęściej sto-suje techniki sitodruku z akrylami i ołówkami na płótnie lub papierze. Należy do Związku Artystów Niemiec i Szwedzkiego Stowarzy-szenia Grafiki.
Iryna Dzyndra – urodzona w Łucku na Ukrainie przedstawicielka nowoczesnych trendów w sztukach plastycznych i dekora-cyjnych. W swoich pracach kładzie nacisk na proces powstawania obrazu oraz na współzależność artysty i obrazu, kiedy to najpełniej materializują się możliwości re-translacji emocjonalno-wyobrażeniowego podłoża. Tematy wypowiedzi artystycznej autorki najczęściej ujawniają się w pejzażu, jej własnej wizji krajobrazu i przestrzeni, w której rozprzestrzenia się on ze wszystkimi najdrobniejszymi niuansami swego emocjonalnego zabarwienia. Kontempla-cja, dialog, medytacja to priorytetowe zasady kontekstualnego wypełnienia dzieł artystki. Ukończyła Lwowską Akademię Sztuki oraz Lwowski Państwowy Instytut Sztuki Dekoracyjnej i Stosowanej im. Iwana Trusza.

Wernisaż uświetni swoim koncertem Taras Hlushko, pianista z jedenastolet-nim stażem współpracy z Teatrem Wielkim w Łodzi. Absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej im. Wasyla Barwińskiego w Drohobyczu i Narodowej Akademii Muzycznej im. Mykoły Łysenki we Lwowie .