+48 22 400 76 60 info@ppcc.pl

Ekspert radzi

„Proposed solutions in the matter of whistleblowers” with SK&S Legal

28/04/2022
10:00 - 11:00 "Proposed solutions in the matter of whistleblowers" with SK&S Legal

„EU Sanction Packages & Responsability for failure to comply with them” Webinar with SK&S Legal

11/04/2022
09:30 - 11:00 "EU Sanction Packages & Responsability for failure to comply with them" Webinar with SK&S Legal

“Business activity of Ukrainian citizens in Poland – legal and tax aspects” Advicero Nexia webinar

06/04/2022
11:00 - 12:00 “Business activity of Ukrainian citizens in Poland – legal and tax aspects” Advicero Nexia webinar

ZNASZ OBYWATELI UKRAINY POSZUKUJĄCYCH TRANSPORTU DO PORTUGALII ?

Oto co możesz zrobić aby pomóc im dostać się tam szybko i bezpiecznie!


1. Zarejestruj ich w Ambasadzie Portugalii w Warszawie
Ambasada koordynuje wiele akcji bezpłatnego transportu do Portugalii organizowanych przez
portugalskie organizacje pozarządowe (NGO), i sama organizuje transporty w odpowiedzi na
zapotrzebowanie. Są to transporty lotnicze i naziemne. To może być np. wyczarterowany lot
podstawiony na lotnisko w Lublinie (jak kilka dni temu – zabrał prawie 300 osób), miejsce w
rejsowym samolocie np. TAP z Warszawy do Lizbony, lub autokar.
Wyślijcie e-mail do ambasady na varsovia@mne.pt z następującymi danymi:
– Imię i nazwisko osób w zapisie łacińskim (nasze literki);
– rodzaj posiadanych dokumentów + ich kopie jak zdjęcie/skan;
– telefon oraz e-mail kontaktowy;
– miejsce pobytu osób.
I/LUB
Wypełnijcie formularz stworzony przez Portugalski MSZ (Ministério dos Negócios Estrangeiros)
który poza rejestracją w ambasadzie w celu transportu do Portugalii, uruchomi proces uzyskania
statusu tymczasowej ochrony w Portugalii.
Formularz po angielsku:
https://docs.google.com/forms/d/1AZrd_IIuZRIwmnO8wqBNWi1w6f2Crbpy-vTdgSIgUkA/edit?
ts=6222057e
Formularz po ukraińsku:
https://docs.google.com/forms/d/18k943p-PWVh7eR0kAp-y7HDQiK92rajMxcIDRLQMe74/
edit?ts=62220572
Formularz po portugalsku:
https://docs.google.com/forms/d/1SjdowXgeKE0CjRPXKmG3akV20iqRX1XvntmM08BOh50/
edit?ts=6222058b


2. Poszukaj inicjatyw prywatnych
Portugalczycy organizują całe mnóstwo oddolnych akcji pomocowych. Często nawet w małych
miejscowościach w Portugalii tworzą zbiórki potrzebnych rzeczy, zbierają środki finansowe i
potem ruszają zawozić tę pomoc na granicę z Ukrainą, a w drodze powrotnej zabierają chętnych
do Portugalii. Często mając już uzbierane dary, mając środki na podróż, nie wiedzą gdzie
dokładnie jechać je zawieźć. Czy do Polski, czy do Rumunii? Do jakich miast, czy bezpośrednio
na granicę? Możecie ułatwić im zadanie zgłaszając, że jesteście grupą osób i czekacie na
transport do Portugalii w danym mieście. To pomoże im ustalić trasę i odebrać Was z Polski.
Załączę tu listę portugalskich grup pomocowych na Facebooku które znam, w których możecie
zgłosić że chcecie jechać, gdzie jesteście i w ile osób. Piszcie po angielsku, Portugalczycy dobrze
znają angielski. Jest tam też dużo Ukraińców, można pisać po ukraińsku.
https://www.facebook.com/groups/666488044505011/
https://www.facebook.com/groups/631085804788081/
Pamiętajcie. Uprzedźcie waszych ukraińskich podopiecznych którzy zdecydują się skorzystanie z
inicjatywy prywatnej, aby zrobili zdjęcia tablic rejestracyjnych pojazdu oraz kierowcy ze swoim
dowodem/prawem jazdy w celu przesłania tych danych do bliskich. To dmuchanie na zimne, ale
bezpieczeństwo to podstawa, a podróżują głównie kobiety z dziećmi. W przeciwieństwie do
transportów organizowanych oficjalnie przy wsparciu władz, te są poza jakąkolwiek kontrolą.


3. Transport na własną rękę dla osób posiadających środki finansowe na zakup biletu
Na własną rękę do Portugalii drogą lotniczą mogą dostać się Ukraińcy posiadający paszporty
biometryczne lub w przypadku braku tego dokumentu, posiadający specjalne zezwolenie
wydawane wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych przez Ambasadę Portugalii – Título de Viagem
Única, TVU. W przypadku transportu drogą lądową nie ma wymogu posiadania żadnego z tych
dokumentów.


4. Flixbus ma bezpłatne bilety dla uchodźców na trasie Przemyśl/Rzeszów – kraje UE
https://global.flixbus.com/ukraine-support


5. Wizzair oferuję pulę 100.000 biletów dla uchodźców do wykorzystania w marcu
http://wizzair.com/#/rescue


6. Gdzie można się dowiedzieć więcej + ważne kontakty
Portugalia wdrożyła rozwiązania pomocowe, np. status tymczasowej ochrony w Portugalii dla
uchodźców z Ukrainy na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia, dostęp do służby zdrowia i
rynku pracy. Więcej informacji:
https://portugalforukraine.gov.pt/
Portugalskie jednostki rządowe koordynujące działania pomocowe dla uchodźców z Ukrainy:
Wydział ds. Kryzysów Konsularnych
Gabinete de Emergência Consular
+
Wysoka Komisja ds. Migracji
Alto Comissariado para as Migrações
Tel. +351 218 106 191 (obsługa po ukraińsku)
Tel. +351 217 929 714
Tel. +351 961 706 472
sosucrania@acm.gov.pt (można pisać po ukraińsku)
gec@mne.pt
Ambasada Portugalii w Warszawie
Tel. +(48 22) 511 10 10/11/12
Tel. Awaryjny +(48) 781 159 430
varsovia@mne.pt

“Tax aspects of aid to Ukraine” Advicero Nexia webinar

24/03/2022
11:00 - 12:00 “Tax aspects of aid to Ukraine” Advicero Nexia webinar

Legalność pobytu i pracy ob. Ukrainy uciekających do Polski przed wojną – Sadkowski i Wspólnicy

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA DLA OBYWATELA UKRAINY

 

 1. PO WJEŹDZIE NA TERYTORIUM RP ZADEKLARUJ STRAŻY GRANICZNEJ ZAMIAR POZOSTANIA W POLSCE! JEŻELI NIE ZŁOŻYŁEŚ TAKIEJ DEKLARACJI, UDAJ SIĘ DO NAJBLIŻSZEJ PLACÓWKI STRAŻY GRANICZNEJ CELEM ZŁOŻENIA TAKIEJ DEKLARACJI.
 2. Po wjeździe na terytorium RP udaj się w terminie 60 dni od dnia wjazdu do dowolnego organu wykonawczego gminy w Polsce i zarejestruj swój pobyt. W tym celu musisz złożyć wniosek w wersji papierowej (wnioski będą dostępne w urzędach), dołączyć jedną fotografię (wymiary: 3,5cm x 4,5cm), a także złożyć odciski linii papilarnych podczas wizyty w urzędzie (nie dotyczy osób do 12. roku życia oraz osób, od których pobranie odcisków linii papilarnych jest fizycznie niemożliwe).
 3. Rejestrując swój pobyt w organie gminy musisz przedstawić dokument potwierdzający tożsamość (paszport / dowód osobisty / Kartę Polaka / inny dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie tożsamości) – MOŻE BYĆ TO TAKŻE DOKUMENT, KTÓRY UTRACIŁ JUŻ SWOJĄ WAŻNOŚĆ. W przypadku braku dokumentu, potwierdzisz swoją tożsamość poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia w urzędzie.
 4. Obywatel Ukrainy rejestrując swój pobyt uzyska numer PESEL, dzięki czemu będzie mógł skorzystać z opieki medycznej oraz wszelkiego rodzaju świadczeń pieniężnych, jak i niepieniężnych.

 

 1. Na chwilę obecną jesteś objęty TZW. OCHRONĄ CZASOWĄ i Twój pobyt w Polsce jest legalny przez okres 18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 r
 2. Jeżeli po wjeździe na terytorium RP Straż Graniczna udzieliła tzw. „zezwolenia na wjazd do 15 dni”, Twój pobyt w Polsce jest legalny przez okres 18 miesięcy.

 

 1. Jeżeli po wjeździe na terytorium RP złożyłeś wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, jak najszybciej udaj się do najbliższej placówki Straży Granicznej i WYCOFAJ ZŁOŻONY WNIOSEK!
 2. Jeżeli po wjeździe na terytorium RP Straż Graniczna nie wydała Ci żadnego dokumentu i nie udzieliła tzw. „zezwolenia na wjazd do 15 dni”, możesz złożyć do Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców wniosek o wydanie tzw. zaświadczenia potwierdzającego korzystanie z ochrony czasowej. Wydanie zaświadczenia jest bezpłatne.

 

 1. Najwcześniej po upływie 9 miesięcy od dnia wjazdu do Polski z uwagi na wojnę w Ukrainie i nie później niż w okresie 18 miesięcy od dnia 24 lutego 2022 r. obywatel Ukrainy, który przyjechał do Polski z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. w związku z wojną w Ukrainie, może złożyć wniosek o udzielenie specjalnego rodzaju zezwolenia na pobyt czasowy. Zezwolenie zostanie udzielone jednorazowo na okres 3 lat.

 

 1. Obywatele Ukrainy, którzy przebywają legalnie w Polsce, a także obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. w związku z wojną w Ukrainie i zadeklarowali zamiar pozostania w Polsce, są uprawnieni do wykonywania pracy bez dokumentu legalizującego pracę.

 

 1. Jeżeli wyjedziesz z Polski na okres powyżej 1 miesiąca, tracisz ochronę czasową przyznaną w Polsce!

 

 1. Jeżeli masz zamiar wyjechać z Polski na okres powyżej 1 miesiąca, udaj się do organu gminy celem wyrejestrowania swojego pobytu, a także powiadom Straż Graniczną o wyjeździe z Polski.

 

 

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA DLA PRACODAWCY OBYWATELA UKRAINY

 

Pracodawca celem zatrudnienia obywatela Ukrainy przebywającego w Polsce legalnie, a także celem zatrudnienia obywatela Ukrainy, który przybył do Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. w związku z wojną w Ukrainie i zadeklarował zamiar pozostania w Polsce, nie musi uzyskiwać żadnego dokumentu legalizującego pracę. Jedynym obowiązkiem pracodawcy w odniesieniu do przepisów prawa imigracyjnego, jest powiadomienie powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy o podjęciu pracy przez obywatela Ukrainy. Powiadomienie musi zostać złożone za pośrednictwem systemu praca.gov.pl w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy.

 

 

FORMY POMOCY DLA OBYWATELI UKRAINY

 

Obywatelom Ukrainy uciekającym do Polski w związku z wojną w Ukrainie jest oferowana kompleksowa pomoc, m.in. opieka medyczna finansowana z budżetu państwa, różnego rodzaju świadczenia pieniężne i niepieniężne, a także pomoc w edukacji, wychowaniu przedszkolnym, opiece nad dziećmi itp. itd. Należy jednak pamiętać, że poszczególne organy gminy będą podejmować w tym zakresie stosowne uchwały, co oznacza, że należy na bieżąco zapoznawać się z uchwałami organów gminy właściwej dla miejsca pobytu obywatela Ukrainy oraz składać wnioski o udzielenie stosownej pomocy do właściwego miejscowo organu gminy.

 

W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu z Panią Martą Pietrzak, Aplikantką Adwokacką, Dział Prawa Imigracyjnego, Sadkowski i Wspólnicy, (+48) 797 132 311.