+48 22 400 76 60 info@ppcc.pl

PPCC and CCIP about Portuguese companies present in Poland

Since February 24th, the situation in Ukraine has shifted the global economy. Portugal and Poland, whose commercial relations are promoted by the Polish-Portuguese Chamber of Commerce (PPCC) and the Portuguese Chamber of Commerce and Industry (PCCI), manage the interest of 200 member companies and share the experience that has been of the two countries’ economic relations.

In an interview with Executive Digest, Pedro Magalhães – Head of International Trade of CCIP – and Wojciech Baczyński – General Director of PPCC – have stated that, in general, all the Portuguese companies associated with the Polish-Portuguese Chamber of Commerce have kept their regular work while expressing the will to act and aid the Ukrainian population that arrives in Poland, from both corporate and individual agents. Amid the economic and commercial significative impact that some companies have felt, both Chambers have been doing customized support work for companies, clarifying the doubts, displaying information, and, most importantly, stimulating a direct contact and relation between Portuguese exporter companies and the central Polish importers, distributors, and clients.

“The opportunities keep coming, the market is still functioning and there is still the search for products and services made in Portugal”, both stated. The Directors recognize the advantage of being on top of the occurrences and thus being more prepared with the necessary means so that member companies can avoid less risk and, simultaneously, begin and swiftly grow their businesses in the Polish market.

DFJ Vinhos, RFF & Associados – Sociedade de Advogados, and Syone, member companies of the Polish-Portuguese Chamber of Commerce share their personal experience in the Polish market during this particular time.

Source

Kochański & Partners – Markiyan Malskyy – New Partner and Head of Ukrainian Desk

Our Member company Kochański & Partners expresses their solidarity with a struggling Ukraine, fighting to defend freedom, independence, democracy and shared European values. In the face of attacks on our Neighbours and Brothers, they are joining in to help Ukraine and Ukrainians fleeing to Poland. They share their expertise and experience, provide financial support and offer volunteers to assist.

As sympathetic Poles to our Ukrainian sisters and brothers, but also as competent advisors, and lawyers serving global business in Poland and around the world, they have decided to join these efforts and assist Ukrainian businesses in their efforts to rebuild the infrastructure and the destroyed market in Ukraine, but also to assist with their business relocation decisions and efforts to finance necessary projects.

As a sign of their new strategy and solidarity with Ukraine, they have decided to establish a Ukrainian Practice (Ukrainian Desk).

They have been recruiting lawyers and advisors from Ukraine for over a month, and recently decided to invite their first Ukrainian Partner, Advocate Markiyan Malskyy, PhD, DSc in Law, to join the Firm.

Markiyan is a renowned expert in international commercial and investment arbitration. Prior to joining Kochański & Partners, he led the international dispute resolution practise at Arzinger, one of Ukraine’s largest law firms, for over 15 years, heading its Western Ukrainian branch office in Lviv.

If you want to know more about the Ukrainian Desk, please visit the website (click here).

METAVERSE RAPORT KOCHAŃSKI & PARTNERS

We are pleased to share with you the information about the release of “METAVERSE REPORT KOCHAŃSKI & PARTNERS“, which is the first extensive report on the metaverse in Poland.

The authors of the report – an interdisciplinary team of experts from Kochański & Partners – present the metaverse as a collective virtual space bringing together physical and digital reality which, from the perspective of the participant, is based on the creation of a sense of interpenetration between the real world and the virtual world.

 • What does the metaverse mean for business?
 • What legal challenges will the development of the metaverse bring?
 • How can your business thrive in this new reality?

METAVERSE REPORT KOCHAŃSKI & PARTNERS provides a legal perspective on a variety of areas surrounding the metaverse, i.a.:

 • property rights and web 3.0,
 • advertising,
 • trademarks,
 • AI,
 • NFT,
 • crypto-assets and the MICA Regulation.

We encourage you to visit Kochański & Partners’ website and download the report (click here). 

The report was coordinated by: Łukasz WęgrzynSzymon Ciach, and Aleksandra Ryżkowska.

The report was partnered by Synapse Network and ITwiz.

ZNASZ OBYWATELI UKRAINY POSZUKUJĄCYCH TRANSPORTU DO PORTUGALII ?

Oto co możesz zrobić aby pomóc im dostać się tam szybko i bezpiecznie!


1. Zarejestruj ich w Ambasadzie Portugalii w Warszawie
Ambasada koordynuje wiele akcji bezpłatnego transportu do Portugalii organizowanych przez
portugalskie organizacje pozarządowe (NGO), i sama organizuje transporty w odpowiedzi na
zapotrzebowanie. Są to transporty lotnicze i naziemne. To może być np. wyczarterowany lot
podstawiony na lotnisko w Lublinie (jak kilka dni temu – zabrał prawie 300 osób), miejsce w
rejsowym samolocie np. TAP z Warszawy do Lizbony, lub autokar.
Wyślijcie e-mail do ambasady na varsovia@mne.pt z następującymi danymi:
– Imię i nazwisko osób w zapisie łacińskim (nasze literki);
– rodzaj posiadanych dokumentów + ich kopie jak zdjęcie/skan;
– telefon oraz e-mail kontaktowy;
– miejsce pobytu osób.
I/LUB
Wypełnijcie formularz stworzony przez Portugalski MSZ (Ministério dos Negócios Estrangeiros)
który poza rejestracją w ambasadzie w celu transportu do Portugalii, uruchomi proces uzyskania
statusu tymczasowej ochrony w Portugalii.
Formularz po angielsku:
https://docs.google.com/forms/d/1AZrd_IIuZRIwmnO8wqBNWi1w6f2Crbpy-vTdgSIgUkA/edit?
ts=6222057e
Formularz po ukraińsku:
https://docs.google.com/forms/d/18k943p-PWVh7eR0kAp-y7HDQiK92rajMxcIDRLQMe74/
edit?ts=62220572
Formularz po portugalsku:
https://docs.google.com/forms/d/1SjdowXgeKE0CjRPXKmG3akV20iqRX1XvntmM08BOh50/
edit?ts=6222058b


2. Poszukaj inicjatyw prywatnych
Portugalczycy organizują całe mnóstwo oddolnych akcji pomocowych. Często nawet w małych
miejscowościach w Portugalii tworzą zbiórki potrzebnych rzeczy, zbierają środki finansowe i
potem ruszają zawozić tę pomoc na granicę z Ukrainą, a w drodze powrotnej zabierają chętnych
do Portugalii. Często mając już uzbierane dary, mając środki na podróż, nie wiedzą gdzie
dokładnie jechać je zawieźć. Czy do Polski, czy do Rumunii? Do jakich miast, czy bezpośrednio
na granicę? Możecie ułatwić im zadanie zgłaszając, że jesteście grupą osób i czekacie na
transport do Portugalii w danym mieście. To pomoże im ustalić trasę i odebrać Was z Polski.
Załączę tu listę portugalskich grup pomocowych na Facebooku które znam, w których możecie
zgłosić że chcecie jechać, gdzie jesteście i w ile osób. Piszcie po angielsku, Portugalczycy dobrze
znają angielski. Jest tam też dużo Ukraińców, można pisać po ukraińsku.
https://www.facebook.com/groups/666488044505011/
https://www.facebook.com/groups/631085804788081/
Pamiętajcie. Uprzedźcie waszych ukraińskich podopiecznych którzy zdecydują się skorzystanie z
inicjatywy prywatnej, aby zrobili zdjęcia tablic rejestracyjnych pojazdu oraz kierowcy ze swoim
dowodem/prawem jazdy w celu przesłania tych danych do bliskich. To dmuchanie na zimne, ale
bezpieczeństwo to podstawa, a podróżują głównie kobiety z dziećmi. W przeciwieństwie do
transportów organizowanych oficjalnie przy wsparciu władz, te są poza jakąkolwiek kontrolą.


3. Transport na własną rękę dla osób posiadających środki finansowe na zakup biletu
Na własną rękę do Portugalii drogą lotniczą mogą dostać się Ukraińcy posiadający paszporty
biometryczne lub w przypadku braku tego dokumentu, posiadający specjalne zezwolenie
wydawane wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych przez Ambasadę Portugalii – Título de Viagem
Única, TVU. W przypadku transportu drogą lądową nie ma wymogu posiadania żadnego z tych
dokumentów.


4. Flixbus ma bezpłatne bilety dla uchodźców na trasie Przemyśl/Rzeszów – kraje UE
https://global.flixbus.com/ukraine-support


5. Wizzair oferuję pulę 100.000 biletów dla uchodźców do wykorzystania w marcu
http://wizzair.com/#/rescue


6. Gdzie można się dowiedzieć więcej + ważne kontakty
Portugalia wdrożyła rozwiązania pomocowe, np. status tymczasowej ochrony w Portugalii dla
uchodźców z Ukrainy na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia, dostęp do służby zdrowia i
rynku pracy. Więcej informacji:
https://portugalforukraine.gov.pt/
Portugalskie jednostki rządowe koordynujące działania pomocowe dla uchodźców z Ukrainy:
Wydział ds. Kryzysów Konsularnych
Gabinete de Emergência Consular
+
Wysoka Komisja ds. Migracji
Alto Comissariado para as Migrações
Tel. +351 218 106 191 (obsługa po ukraińsku)
Tel. +351 217 929 714
Tel. +351 961 706 472
sosucrania@acm.gov.pt (można pisać po ukraińsku)
gec@mne.pt
Ambasada Portugalii w Warszawie
Tel. +(48 22) 511 10 10/11/12
Tel. Awaryjny +(48) 781 159 430
varsovia@mne.pt

Legalność pobytu i pracy ob. Ukrainy uciekających do Polski przed wojną – Sadkowski i Wspólnicy

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA DLA OBYWATELA UKRAINY

 

 1. PO WJEŹDZIE NA TERYTORIUM RP ZADEKLARUJ STRAŻY GRANICZNEJ ZAMIAR POZOSTANIA W POLSCE! JEŻELI NIE ZŁOŻYŁEŚ TAKIEJ DEKLARACJI, UDAJ SIĘ DO NAJBLIŻSZEJ PLACÓWKI STRAŻY GRANICZNEJ CELEM ZŁOŻENIA TAKIEJ DEKLARACJI.
 2. Po wjeździe na terytorium RP udaj się w terminie 60 dni od dnia wjazdu do dowolnego organu wykonawczego gminy w Polsce i zarejestruj swój pobyt. W tym celu musisz złożyć wniosek w wersji papierowej (wnioski będą dostępne w urzędach), dołączyć jedną fotografię (wymiary: 3,5cm x 4,5cm), a także złożyć odciski linii papilarnych podczas wizyty w urzędzie (nie dotyczy osób do 12. roku życia oraz osób, od których pobranie odcisków linii papilarnych jest fizycznie niemożliwe).
 3. Rejestrując swój pobyt w organie gminy musisz przedstawić dokument potwierdzający tożsamość (paszport / dowód osobisty / Kartę Polaka / inny dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie tożsamości) – MOŻE BYĆ TO TAKŻE DOKUMENT, KTÓRY UTRACIŁ JUŻ SWOJĄ WAŻNOŚĆ. W przypadku braku dokumentu, potwierdzisz swoją tożsamość poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia w urzędzie.
 4. Obywatel Ukrainy rejestrując swój pobyt uzyska numer PESEL, dzięki czemu będzie mógł skorzystać z opieki medycznej oraz wszelkiego rodzaju świadczeń pieniężnych, jak i niepieniężnych.

 

 1. Na chwilę obecną jesteś objęty TZW. OCHRONĄ CZASOWĄ i Twój pobyt w Polsce jest legalny przez okres 18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 r
 2. Jeżeli po wjeździe na terytorium RP Straż Graniczna udzieliła tzw. „zezwolenia na wjazd do 15 dni”, Twój pobyt w Polsce jest legalny przez okres 18 miesięcy.

 

 1. Jeżeli po wjeździe na terytorium RP złożyłeś wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, jak najszybciej udaj się do najbliższej placówki Straży Granicznej i WYCOFAJ ZŁOŻONY WNIOSEK!
 2. Jeżeli po wjeździe na terytorium RP Straż Graniczna nie wydała Ci żadnego dokumentu i nie udzieliła tzw. „zezwolenia na wjazd do 15 dni”, możesz złożyć do Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców wniosek o wydanie tzw. zaświadczenia potwierdzającego korzystanie z ochrony czasowej. Wydanie zaświadczenia jest bezpłatne.

 

 1. Najwcześniej po upływie 9 miesięcy od dnia wjazdu do Polski z uwagi na wojnę w Ukrainie i nie później niż w okresie 18 miesięcy od dnia 24 lutego 2022 r. obywatel Ukrainy, który przyjechał do Polski z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. w związku z wojną w Ukrainie, może złożyć wniosek o udzielenie specjalnego rodzaju zezwolenia na pobyt czasowy. Zezwolenie zostanie udzielone jednorazowo na okres 3 lat.

 

 1. Obywatele Ukrainy, którzy przebywają legalnie w Polsce, a także obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. w związku z wojną w Ukrainie i zadeklarowali zamiar pozostania w Polsce, są uprawnieni do wykonywania pracy bez dokumentu legalizującego pracę.

 

 1. Jeżeli wyjedziesz z Polski na okres powyżej 1 miesiąca, tracisz ochronę czasową przyznaną w Polsce!

 

 1. Jeżeli masz zamiar wyjechać z Polski na okres powyżej 1 miesiąca, udaj się do organu gminy celem wyrejestrowania swojego pobytu, a także powiadom Straż Graniczną o wyjeździe z Polski.

 

 

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA DLA PRACODAWCY OBYWATELA UKRAINY

 

Pracodawca celem zatrudnienia obywatela Ukrainy przebywającego w Polsce legalnie, a także celem zatrudnienia obywatela Ukrainy, który przybył do Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. w związku z wojną w Ukrainie i zadeklarował zamiar pozostania w Polsce, nie musi uzyskiwać żadnego dokumentu legalizującego pracę. Jedynym obowiązkiem pracodawcy w odniesieniu do przepisów prawa imigracyjnego, jest powiadomienie powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy o podjęciu pracy przez obywatela Ukrainy. Powiadomienie musi zostać złożone za pośrednictwem systemu praca.gov.pl w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy.

 

 

FORMY POMOCY DLA OBYWATELI UKRAINY

 

Obywatelom Ukrainy uciekającym do Polski w związku z wojną w Ukrainie jest oferowana kompleksowa pomoc, m.in. opieka medyczna finansowana z budżetu państwa, różnego rodzaju świadczenia pieniężne i niepieniężne, a także pomoc w edukacji, wychowaniu przedszkolnym, opiece nad dziećmi itp. itd. Należy jednak pamiętać, że poszczególne organy gminy będą podejmować w tym zakresie stosowne uchwały, co oznacza, że należy na bieżąco zapoznawać się z uchwałami organów gminy właściwej dla miejsca pobytu obywatela Ukrainy oraz składać wnioski o udzielenie stosownej pomocy do właściwego miejscowo organu gminy.

 

W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu z Panią Martą Pietrzak, Aplikantką Adwokacką, Dział Prawa Imigracyjnego, Sadkowski i Wspólnicy, (+48) 797 132 311. 

Kochański & Partners: Basic Principles of the Special Law on Assistance to Ukrainian Citizens in Connection with the Armed Conflict

PwC has launched a free hotline for Ukrainian refugees

It is with pleasure that we would like to inform you that our Member company PwC has launched a free hotline for Ukrainian refugees who need help in areas such as:
✔ legalization of stay in Poland
✔ legalization of the right to work in Poland
✔ necessary administrative issues (taxes, social security
and health)
✔ formalities related to transit to other EU countries

More info:

Kodeks dobrych praktyk 2019: energetyka wiatrowa

Podczas Konferencji PSEW w Serocku w dniu 11.06.2019r. branża wiatrowa przedstawiła Kodeks Dobrych Praktyk. Inwestycje wiatrowe to przedsięwzięcia rozciągnięte w czasie i przewidziane na wiele lat. Przedsiębiorca podejmujący decyzję o budowie farmy wiatrowej ma świadomość, że jej rozpoczęcie to dopiero początek długiego procesu, który będzie miał znaczący wpływ na otoczenie w przyszłości. Tak samo my, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, wierzymy, że tworząc Kodeks Dobrych Praktyk Energetyki Wiatrowej, rozpoczynamy proces istotny z punktu widzenia dzisiejszych potrzeb, ale którego istotą jest skoncentrowanie na tym, co może przynieść on w przyszłości energetyce wiatrowej w naszym kraju.

Uważamy, że Kodeks Dobrych Praktyk nie powinien być wyłącznie zbiorem przepisów i wytycznych dla branży energetyki wiatrowej. Chcielibyśmy, aby miał szansę stać się również inspiracją dla Inwestorów, którzy nie ograniczając się tylko do sztywnych zasad, wezmą aktywny udział w procesie tworzenia reguł, które pozwolą energetyce wiatrowej stać się w pełni przyjaznym dla społeczeństwa źródłem energii. Dlatego KDP czerpie w pełni z ugruntowanych i sprawdzonych procesów przeprowadzanych w Unii Europejskiej, szczególnie tam gdzie prowadziły one do kształtowania się pozytywnych zachowań w procesie prowadzenia inwestycji w zakresie rozwoju farm wiatrowych na lądzie.

Kodeks jest do pobrania ze strony PSEW: http://psew.pl/wp-content/uploads/2019/06/PSEW_Kodeks-Dobrych-Praktyk.pdf

Publikacja Kodeksu to element aktywnego działania firm portugalskich także w ramach innych organizacji branżowych na rzecz energetyki wiatrowej w Polsce.

Doing a business in Poland 2019

To download the Advicero information brochure, click on the link below:

2019_Doing business in POLAND_Advicero_Nexia

E-Commerce pod lupą fiskusa

Aby pobrać broszurę informacyjną Advicero, kliknij w link poniżej

 

ADVICERO PL e-commerce