+48 22 400 76 60 info@ppcc.pl

Bank Millenium, Uniwersytet Warszawski i Instytut Camõesa podpisują protokół o współpracy

18-02-2016 CzłonkowieKultura i turystykaWiadomości

Bank Millennium, Uniwersytet Warszawski i Instytut Camõesa podpisały protokół o współpracy, na mocy którego Bank Millennium ufunduje w kolejnych latach stypendium dla najlepszego studenta studiów licencjackich w zakresie portugalistyki na Uniwersytecie Warszawskim. 

Nauczanie języka i kultury portugalskiej na Uniwersytecie Warszawskim zostało wczoraj umocnione wsparciem Banku Millenium, który przez najbliższe 3 lata będzie przyznawał stypendium dla najlepszego studenta sekcji portugalskiej w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich.

Instytut Camõesa przedstawił inicjatywę dwóm pozostałym partnerom, którzy natychmiast ją zaakceptowali. Umowa została podpisana wczoraj, 16 lutego, w rektoracie Uniwersytetu Warszawskiego, podczas uroczystości, w której uczestniczyli Prezes Zarządu Banku Millenium, Pani Ambasador Portugalii w Warszawie w imieniu Instytutu Camõesa oraz Rektor Uniwersytetu Warszawskiego.

„Stypendium Banku Millennium to hojna nagroda dla tych, którzy chcą poświęcić się studiowaniu języka i kultury krajów języka portugalskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Stypendium pozwoli studentom osiągać lepsze wyniki w nauce i da im możliwość wyjazdu do Portugalii, gdzie będą mogli doświadczyć języka i kultury. Myślę, że partnerstwo Uniwersytetu Warszawskiego, Banku Millennium i Instytutu Camõesa – partnerstwo między uczelnią wyższą a sektorem publicznym i prywatnym, jest dziś niezwykle cenne i umacnia związki pomiędzy polskimi studentami a językiem i kulturą  portugalską powiedziała Maria Amélia Paiva, Ambasador Portugalii w Polsce.

João Brás Jorge, Prezes Zarządu Banku Millenium, dodał: „Współpraca z Uniwersytetem Warszawskim i Instytutem Camõesa ma dla nas duże znaczenie. Uniwersytet Warszawski jest najlepszą i największą uczelnią wyższą w Polsce. Wspieranie rozwoju polskich studentów oraz upowszechnianie języka portugalskiego w Polsce doskonale współgra z naszą misją wspierania kultury i edukacji. Z uwagi na naszego głównego akcjonariusza, widzimy szczególną rolę Banku Millennium we wspieraniu przedsięwzięć promujących historię i kulturę Portugalii.”

protocol

 

João Brás Jorge, Prezes Zarządu Banku Millennium,
Maria Amélia Paiva, Pani Ambasador Portugalii w Warszawie,
Prof. dr hab. Marcin Pałys, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego.

Camões I.P.