+48 22 400 76 60 info@ppcc.pl

Profil Zaufany w Banku Millennium

10-01-2017 CzłonkowieWiadomości

W serwisie bankowości internetowej Banku Millennium można już utworzyć Profil Zaufany otwierający dostęp do usług administracji publicznej online przez 24 godziny na dobę. Ponieważ tożsamość klienta potwierdza bank, do założenia profilu nie jest konieczna wizyta w urzędzie. Klienci logują się do niego za pomocą tych samych danych co do Millenetu, a dyspozycje na stronach
e-urzędów
autoryzują poprzez zalogowanie do banku oraz wpisanie H@sła SMS.

 

Po październikowym udostępnieniu naszym klientom Platformy Usług Elektronicznych ZUS za pośrednictwem Millenetu, wdrożenie możliwości korzystania w ten sam sposób z Profilu Zaufanego to kolejny krok wspierający budowę cyfrowej administracji publicznej w Polsce. Jesteśmy jednym
z pierwszych banków oferujących taką możliwość. Dzięki Profilowi Zaufanemu nasi klienci zyskują bezpieczny i bardzo wygodny dostęp do kilkunastu serwisów administracji publicznej. Wszystko bez potrzeby wychodzenia z domu, tylko poprzez zalogowanie do serwisu internetowego Banku Millennium –
mówi Ricardo Campos, Dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej w Banku Millennium.

 

Profil Zaufany jest darmowym podpisem elektronicznym, który pozwala na załatwianie spraw urzędowych w elektronicznych serwisach urzędów, m.in. ePUAP-ie, PUE ZUS, CEIDG itd. Za pomocą Profilu Zaufanego klient może m.in.:

– zarejestrować działalność gospodarczą,

– składać w urzędach deklaracje, wnioski i podpisywać dokumenty online,

– zgłosić utratę lub zniszczenie dowodu osobistego,

– uzyskać odpisy aktów stanu cywilnego (małżeństwa, urodzenia, zgonu),

– wystąpić o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego,

– wnioskować o wydanie nowego prawa jazdy,

oraz skorzystać z wielu innych usług udostępnianych przez e-urzędy.

 

Proces zakładania profilu jest bardzo prosty. Klient loguje się do serwisu bankowości internetowej Millenet i z menu Moje Finanse – MilleUrząd wybiera Profil Zaufany. Następnie wyraża stosowne zgody i sprawdza poprawność zawartych w formularzu danych (imię, nazwisko, PESEL). Jedyne informacje, jakie musi sam wprowadzić do systemu, to numer telefonu i adres e-mail. Na koniec zatwierdza założenie profilu H@słem SMS. Po zatwierdzeniu Profil Zaufany jest aktywny i klient może logować się do e-urzędów.

 

Profil Zaufany jest ważny 3 lata. Każda osoba może posiadać wyłącznie jeden aktywny Profil Zaufany, co w praktyce oznacza, że można go powiązać z serwisem bankowości internetowej tylko jednego banku.

 

millennium bank small header