+48 22 400 76 60 info@ppcc.pl

Kancelaria SPCG doradzała PRA Group w transakcji nabycia akcji DTP S.A.

09-05-2016 CzłonkowieWiadomości

SPCG doradzała PRA Group, światowemu liderowi w nabywaniu i obsłudze portfeli wierzytelności niepracujących, której podmiot dominujący – PRA Grop Inc. – jest spółką amerykańską notowaną na Nasdaq, przy transakcji nabycia akcji notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. spółki – DTP S.A.

PRA Group jest obecna na polskim rynku od 2014 roku. Nabycie akcji DTP S.A. jest elementem długoterminowej strategii PRA Group zakładającej zwiększoną obecność na polskim rynku.

SPCG pracowała przy kompleksowej obsłudze transakcji, która obejmowała między innymi badanie stanu prawnego DTP S.A., negocjacje z dotychczasowymi akcjonariuszami spółki, doradztwo przy ogłoszeniu wezwania do zapisywania się na sprzedaż 100% akcji DTP S.A. oraz reprezentację w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

PRA Group, w wyniku zakończonego sukcesem wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji, nabyło 99,73% akcji DTP S.A. za łączną kwotę 174.5 mln PLN.

Transakcję prowadził Partner SPCG mec. Artur Zapała, przy wsparciu Of Counsel mec. Ewy Mazurkiewicz, Associates mec. Agnieszki Kołodziej – Arendarskiejmec. Agnieszki Zelek oraz Junior Associate Huberta Andziaka. Postępowanie w sprawie uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadził Partner SPCG mec. Wawrzyniec Rajchel.

 

SPCG logo (redimensionado)