+48 22 400 76 60 info@ppcc.pl

Gwarancje na innowacje w Banku Millennium

25-02-2016 CzłonkowieWiadomości

24 lutego Bank Millennium i Bank Gospodarstwa Krajowego podpiszą umowę dotyczącą udostępnienia nowego instrumentu zabezpieczającego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka  (PO IG). Będą to gwarancje na innowacje udzielane firmom sektora MSP od 11 marca 2016 r.   

 

Gwarancje na innowacje to szczególny rodzaj gwarancji de minimis, które Bank Millennium udostępnia od blisko trzech lat. Nowe gwarancje, udzielane w ramach utworzonego przez BGK specjalnego Funduszu Gwarancyjnego, są dla klientów jeszcze korzystniejsze. Mimo że zabezpieczają nawet 60% wartości kredytu pozostają bezpłatne.

 

Gwarancje na innowacje – korzyści:

  • Wysoka kwota gwarancji – aż do 60% wartości kredytu (maksymalnie 3,5 mln PLN).
  • Długi okres finansowania – do 24 miesięcy w przypadku kredytów obrotowych lub do 96 miesięcy dla kredytów inwestycyjnych.
  • 0% prowizji z tytułu udzielonej gwarancji – nawet gdy finansowanie trwa wiele lat
  • Prosta procedura – czynności związane z uzyskaniem kredytu oraz gwarancji realizowane są tylko w jednym miejscu, bezpośrednio w Banku Millennium.

 

– Przystępując do programu będziemy nadal wykorzystywali ugruntowane standardy obsługi kredytów z gwarancjami. Wpisuje się to w długoterminową strategię banku, który od lat wspiera polską przedsiębiorczość i stwarza możliwość finansowania również dla tych klientów, którzy mogą mieć utrudniony dostęp do kredytów. Mówię tu o przedsiębiorstwach, które ze względu na charakter działalności nie dysponują majątkiem wystarczającym na zabezpieczenia spłaty finansowania. Nie bez znaczenia jest dla nas charakter nowej gwarancji. Sami jesteśmy organizacją szukającą możliwości wykorzystania rozwoju nowych technologii w prowadzonej przez nasz działalności.  Dlatego dumni jesteśmy ze wspierania klientów, którzy swoją innowacyjnością budują nową jakość własnej branży.  – tłumaczy Agnieszka Kucharska, Kierująca Zespołem produktów i procesu kredytowego bankowości przedsiębiorstw Banku Millennium.

 

Warunki uzyskania nowej gwarancji są bardzo proste. Oprócz złożenia dokumentów typowych dla gwarancji de minimis, wystarczy przedstawić jeden dodatkowy dokument. Jest to formularz potwierdzający spełnienie jednego z siedmiu niezbędnych warunków i wymienienie dokumentów potwierdzających ten fakt. Przykładowe kryteria: „firma jest zlokalizowana i prowadzi działalność w parku technologicznym” lub „w ciągu ostatnich trzech lat firma osiągnęła wzrost przychodów o średnio 10% rocznie”.

Millennium banner