+48 22 400 76 60 info@ppcc.pl

MISJA BIZNESOWA DO PORTUGALII 03-07 luty 2020

03-02-2020 Gospodarka i finanseMisja biznesowa

Zapraszamy do wzięcia udziału w misji biznesowej do Lizbony, organizowanej przez Polsko-Portugalską Izbę Gospodarczą (PPCC) przy wsparciu naszego lokalnego partnera, Portugalskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (CCIP).

Celem misji jest zapewnienie polskim uczestnikom indywidualnych spotkań B2B z potencjalnymi portugalskimi partnerami biznesowymi, w ich siedzibach, zgodnymi z zadanym przez polskich uczestników profilem (brief). Dostarczamy też potrzebnej wiedzy na temat specyfiki rynku (uwarunkowania prawne i proceduralne), najważniejszych graczy, konkurencji oraz profilu konsumentów. Wierzymy, że dogłębne i bezpośrednie poznanie rzeczywistości rynkowej kraju jest jedną z najważniejszych składowych przyszłego sukcesu.

Misja jest organizowana wspólnie z Portugalską Izbą Przemysłowo-Handlową (CCIP), prywatnym proaktywnym stowarzyszeniem biznesowym o rozległej sieci kontaktów, wspierającym firmy nieprzerwanie od 1834 roku. CCIP wspiera i promuje z rozwój swoich członków zarówno w kraju jak i na poziomie międzynarodowym. Jest również instytucją łączącą sektor małych i średnich przedsiębiorstw z dużymi graczami.

REJESTRACJA: Aby zgłosić firmę do udziału w misji, wypełnij formularz dostępny tutaj: https://docs.google.com/forms/d/1tDn3Z2iZdTrS7T5pqwFh81B7ZyMOkhKlSJ7nwO_aiyM/edit maksymalnie do 02 grudnia 2019. Ostateczny termin płatności za udział w misji: 06 grudnia 2019. Przesłanie formularza nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem udziału firmy w misji. Polsko-Portugalska Izba Gospodarcza zastrzega sobie prawo do odwołania misji, jeśli nie zostanie zebrana minimalna ilość uczestników. Maksymalna ilość firm to 6.

Aby dowiedzieć się więcej o Misji Biznesowej, prosimy o kontakt:

Katarzyna Chmielewska, Operations Manager PPCC– kc@ppcc.pl, tel. kom.: +48 609 331 151 lub Wojciech Baczyński, Dyrektor Generalny PPCC- wb@ppcc.pl, tel. kom: +48 696 760 925.