+48 22 400 76 60 info@ppcc.pl

ZAPROSZENIE | Przyszłość nowoczesnego arbitrażu międzynarodowego – kierunki rozwoju w Europie Środkowo-Wschodniej

13-02-2024 Gospodarka i finanseWiadomościWydarzenia

13 lutego | 11:00 –13:0 | Wydarzenie hybrydowe w języku angielskim

Kochański & Partners zaprasza na wydarzenie poświęcone przyszłości międzynarodowego arbitrażu,  wyzwaniom i perspektywom dla biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej. Wraz z Międzynarodowym Centrum Arbitrażowym w Wiedniu (VIAC) przy Austriackiej Federalnej Izbie Gospodarczej przybliżą jak pokojowo, szybko i skutecznie rozwiązywać spory handlowe, spory dotyczące transakcji transgranicznych i międzynarodowych inwestycji.

Tematy dyskusji:

  • Czym jest arbitraż – czy – a jeśli tak – w jaki sposób arbitraż w regionie Europy Środkowo-Wschodniej różni się od tego na poziomie globalnym
  • VIAC jako pomost między Wschodem a Zachodem
  • Dlaczego arbitraż jest idealnym rozwiązaniem dla transakcji transgranicznych i inwestycji / elastyczne zasady i praktyczne informacje / wsparcie dla bieżącej działalności
  • Legal Project Management – nowe narzędzie do prowadzenia współpracy pomiędzy użytkownikami / kancelariami prawnymi / instytucjami arbitrażowymi
  • Rola regulaminu Vienna Investment Rules (rozstrzygania sporów inwestycyjnych) w obliczu kryzysu arbitrażowego na linii inwestor-państwo

 

Szczegóły i rejestracja >>

 

Stacjonarnie: Siedziba Kochański & Partners, pl. Piłsudskiego 1, Warszawa. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Link do transmisji online zostanie wysłany uczestnikom dzień przed wydarzeniem.

INVITATION | The Future of Modern International Arbitration – Development Trends in Central and Eastern Europe

13-02-2024 CzłonkowieWiadomości

Kochański & Partners invites you to an event dedicated to the future of international arbitration, challenges, and perspectives for business in Central and Eastern Europe. Together with the Vienna International Arbitral Centre (VIAC) at the Austrian Federal Economic Chamber, they will explore peaceful, fast, and effective resolution of trade disputes, cross-border transaction disputes, and international investments.
Discussion Topics:
• What is arbitration – and if so – how does arbitration in the Central and Eastern Europe region differ from the global level?
• VIAC as a bridge between East and West
• Why arbitration is the ideal solution for cross-border transactions and investments / flexible rules and practical information / support for ongoing operations
• Legal Project Management – a new tool for collaboration between users / law firms / arbitration institutions
• The role of the Vienna Investment Rules (investment dispute resolution) in the face of an arbitration crisis in the investor-state relationship.

Details and registration >>

Address: Kochański & Partners Headquarters, Plac Piłsudskiego 1, Warsaw. Limited seating, registration order determines availability.
The link for the online broadcast will be sent to participants one day before the event.