Polsko-Portugalska Izba Gospodarcza, z siedzibą w Warszawie, została nagrodzona tytułem najlepszej portugalskiej izby gospodarczej na świecie w 2014 r. Ceremonia przyznania nagrody odbyła się w dniu 28 kwietnia 2015 w Nowym Jorku.

To pierwsza edycja konkursu organizowanego przez Konfederację Portugalskich Przedsiębiorców (CIEP), Krajową Izbę Gospodarczą Portugalii oraz rządową agencję promocji eksportu i inwestycji AICEP. PPCC została doceniona za wkład w umiędzynarodowianie działalności firm, zdobywanie nowych inwestycji zagranicznych oraz promocję marki Portugalii na świecie.

Prezes PPCC Pedro Pereira da Silva uważa, że „przyznanie nagrody docenia wysiłki Polsko-Portugalskiej Izby Gospodarczej na rzecz rozwoju dwustronnych stosunków gospodarczych między Portugalią a Polską. Polska zajmuje bardzo ważne miejsce wśród rynków, na których działają firmy portugalskie, co potwierdzają przypadki Jeronimo Martins, banku Millennium, Mota-Engil, BESI, EDP Renewables, Martifer Renewables, Colep, BA Glass, Eurocash i wielu innych firm będących znaczącymi graczami w swoich segmentach w Polsce.

Według Prezesa PPCC, „usługi PPCC są bardzo ważne dla portugalskich firm zdobywających pozycję rynkową w Polsce. Jednocześnie Izba pomaga polskim firmom zainteresowanym eksportem do krajów portugalskojęzycznych – Portugalii, Angoli, Brazylii i Mozambiku”.

źródło