+48 22 400 76 60 info@ppcc.pl

DZP webinar: Prospects and trends on the construction market in Poland

14-05-2020 Experts' advisesMembers

We cordially invite you to a short meeting in the form of a webinar to be devoted to prospects and trends on the construction market in Poland, which will be led by Katarzyna Kuźma, the partner responsible for DZP’s public procurement team and Tomasz Darowski, the partner responsible for DZP’s construction law team. The webinar will be held on 14 May at 11.00 a.m. and will be conducted in English.

During the meeting we will discuss:

  • prospects for the public procurement market: state of play in pending proceedings, preparations for entry into force of the new PPL
  • the public procurement market as an engine for economic recovery: infrastructure investments and the environmental sector
  • difficulties in evaluating bids and risk mitigation methods compliant with public procurement law, procurement procedure participation strategy
  • recent legal changes: easier to make changes to public contracts, limitations on contract termination, construction law no longer applicable to certain projects
  • trends in indexation cases: positive decisions, ideas for settlements, approach taken by the General Prosecutor’s Office

You can participate in the webinar free of charge and after your application is confirmed.

The number of places is limited so applications will be accepted on a first-come, first-served basis.

Date: 14 May 2020, 11.00-12.00 CET
Registration
: by 13 May to e-mail: malgorzata.czubacka@dzp.pl
Language: English

The webinar will be held in the “Microsoft Teams” video conferencing application which is compatible with most popular web browsers. Speakers or headphones are required.

****

14 maja o godzinie 11:00 CET serdecznie zapraszamy na krótkie spotkanie w formie webinarium, które będzie poświęcone perspektywom i trendom na rynku budowlanym w Polsce. Webinarium poprowadzą partnerzy z praktyki Infrastruktury i Energetyki DZP: Katarzyna Kuźma oraz Tomasz Darowski.

Webinarium będzie prowadzone w języku angielskim.

W trakcie spotkania omówimy:

  • perspektywy rynku zamówień publicznych: aktualną sytuacją w toczących się postępowaniach, przygotowania do wejścia w życie nowego PZP
  • rynek zamówień publicznych jako motor odbudowy gospodarki: inwestycje infrastrukturalne oraz sektor ochrony środowiska
  • trudności w wycenie ofert i sposoby mitygacji ryzyk zgodne z prawem zamówień publicznych, strategia udziału w postępowaniach o zamówienie publiczne;
  • ostatnie zmiany w prawie: ułatwienia we wprowadzaniu zmian do umów o zamówienia publiczne, ograniczenie możliwości ich rozwiązywania, wyłączenie zastosowania prawa budowlanego do niektórych inwestycji;
  • trendy w sprawach waloryzacyjnych: pozytywne rozstrzygnięcia, pomysły na ugody, podejście Prokuratorii Generalnej.

Udział w webinarium jest bezpłatny i możliwy po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Data:  14 maja 2020 r., godz. 11.00 – 12.00 CET
Rejestracja: do 13 maja pod adresem: malgorzata.czubacka@dzp.pl
Język: angielski

Webinarium odbędzie się w aplikacji do wideokonferencji „Microsoft Teams”, kompatybilnej z większością popularnych przeglądarek internetowych. Należy posiadać głośniki lub słuchawki.