+48 22 400 76 60 info@ppcc.pl

Wiadomości

PPCC Business Mission to Lisbon | 13-17 May 2019

We have the pleasure to announce the PPCC Business Mission to Lisbon  which will take place on 13-17 May 2019.

The PPCC Business Mission to Lisbon is the perfect occasion to personally assess business opportunities in Portugal and find potential business partners in the market.

We are organising this business mission with the Portuguese Chamber of Commerce and Industry (CCIP) – well connected and pro-active private business association, supporting the companies since 1834, promoting both national and international development of its members, as well serving as the link between SMEs and large companies.

The business mission will have a strong B2B focus, with individual meetings with potential Portuguese business partners at their offices, according to each Polish company’s expectations, and will include pragmatic seminar about Portuguese and Portuguese-speaking markets.  We believe a strong awareness of the market’s reality is of the utmost importance for sustainable success.

Enclosed, we are sending the detailed offer. If you are interested in taking part in this Business Mission, please fill in the form below (filling in the form does not oblige you to take part in the mission):

https://docs.google.com/forms/d/1niRm1vPRCbOad8LqEx6411bs1liGIttKVrAiUuGyk9o/edit

We encourage you to get to know the Portuguese market and establish direct commercial contacts.

The registration is open until 15th March 2019.

If you have any questions or comments, please do not hesitate to contact directly Mr. Wojciech Baczyński, General Director of the Polish-Portuguese Chamber of Commerce: wb@ppcc.pl,  +48 696 760 925.

Download the offer in English or Polish.

PPCC Business Mission to Maputo, Mozambique

Polsko-Portugalska Izba Gospodarcza (PPCC) we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą (KIG) ma przyjemność ogłosić Misję Gospodarczą do Mozambiku organizowaną w dn. 3-7 marca 2019 r.

Misja gospodarcza do Mozambiku jest doskonałą okazją do poznania nowych możliwości biznesowych w Mozambiku i znalezienia potencjalnych partnerów handlowych na rynku mozambickim. Najważniejszymi i najbardziej obiecującymi sektorami w kraju są: przemysł wydobywczy, energetyczny, maszynowy, przetwórczy i informatyczny, rolnictwo, rybołówstwo, inwestycje w turystykę i infrastrukturę.

Misja gospodarcza będzie skoncentrowana na spotkaniach B2B, z indywidualnymi sesjami z potencjalnymi partnerami biznesowymi, zgodnymi z profilem każdej firmy. Podczas misji odbędzie się także seminarium na temat lokalnych przepisów podatkowych, certyfikacji i procedur. Wierzymy, że dogłębne zrozumienie realiów panujących na rynku ma kluczowe znaczenie wobec chęci nawiązania współpracy biznesowej.

Szczegółowa oferta znajduje się w załączniku. Jeśli byliby Państwo zainteresowani udziałem, prosimy o uzupełnienie formularza (co nie jest równoznaczne z wzięciem udziału w misji).

Zachęcamy do poznania rynku mozambickiego i nawiązania interesujących kontaktów biznesowych!

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt z Weroniką Gwiazda z Polsko-Portugalskiej Izby Gospodarczej: weronika@ppcc.pl, +48 539 728 680.

Dr Szymon Syp, Senior Associate w Crido Legal jest współautorem publikacji „Prawo pocztowe. Komentarz”

Informacja prasowa

 

Dr Szymon Syp współautorem publikacji „Prawo pocztowe. Komentarz”

 

dr Szymon Syp, Senior Associate w Crido Legal jest współautorem publikacji „Prawo pocztowe. Komentarz”, C.H. BECK (planowany termin wydania to wrzesień 2018 r.).

Publikacja zawiera praktyczny komentarz (zawierający aktualny stan prawny oraz stanowi omówienie przepisów) do ustawy z 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.).

Jak wskazuje dr Syp: ”Łączna wartość polskiego rynku usług pocztowych w 2016 r. wyniosła 7.649,98 mln PLN (za ostatnim raportem o usługach pocztowych za 2016 r.). Warto zauważyć, że 2016 r. był pierwszym rokiem, w którym segment usług kurierskich osiągnął największy udział w ogólnej wartości rynku usług pocztowych. Przedmiotowa tendencja świadczy o zmianach w preferencjach konsumentów, którzy odchodzą od tradycyjnych form świadczenia usług pocztowych na rzecz usług kurierskich, gwarantujących krótsze terminy i dogodną formę realizacji usługi. Prognozowany wzrost gospodarczy Polski, modernizująca się infrastruktura drogowa, logistyczna i cyfrowa, a także zwiększająca się preferencja konsumentów do dokonywania zakupów w sieci przesądzać ma o fakcie, że polski rynek usług pocztowych, pomimo spadku w zakresie usług listowych, to obszar gospodarki o silnych perspektywach wzrostu.”

Jest to pierwsza tego typu publikacja na rynku wydawniczym mająca na celu wyjaśnienie zagadnień pojawiających się przy stosowaniu tej ustawy w praktyce, takich jak:

 • zasady wykonywania działalności pocztowej,
 • zakres uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej,
 • zakres świadczenia usług pocztowych,
 • zakres świadczenia usług powszechnych,
 • zasady dostępu do elementów infrastruktury pocztowej,
 • zasady ustanawiania operatora wyznaczonego,
 • obowiązki operatora pocztowego na rzecz obronności państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • odpowiedzialność operatora pocztowego oraz postępowanie reklamacyjne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej,
 • rachunkowość regulacyjną, kalkulację kosztów i rachunkowość operatora wyznaczonego,
 • kalkulacje kosztu netto i finansowanie obowiązku świadczenia usług powszechnych,
 • kontrolę działalności pocztowej przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej,
 • katalog podmiotów podlegających karze pieniężnej.

Prawo pocztowe stanowi finalną implementację do polskiego porządku prawnego dyrektywy 2008/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 20.2.2008 r. zmieniającej dyrektywę 97/67/WE. Nowe regulacje prawne obowiązują w Polsce od 1.1.2013 r.

Autorzy szczególną uwagę zwracają na zasady funkcjonowania rynku pocztowego tj. jego otwarcie na konkurencję i liberalizację zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym z uwzględnieniem dotychczasowych doświadczeń rynku pocztowego pod rządami nowych przepisów.

Komentarz przeznaczony jest dla operatorów pocztowych, odbiorców usług pocztowych, jak również będzie w kręgu zainteresowań organów administracji publicznej, w tym Prezesa UKE, UOKiK, a także GIODO.

 

Publikację można zamówić na stronie: www.ksiegarnia.beck.pl

_______________________________________________________________

 

O Crido Legal

Crido Legal świadczy kompleksową obsługę prawną obejmującą, m.in.: doradztwo w zakresie transakcji M&A, prawa własności intelektualnej i danych osobowych, umów kredytowych, nieruchomości oraz złożonych restrukturyzacji korporacyjnych (połączenia, przekształcenia, podziały, zakładanie funduszy etc.), a także bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców, w szczególności w zakresie prawa spółek.  Pomagamy klientom w określeniu optymalnej, zarówno pod względem prawnym, jak i podatkowym, struktury organizacyjnej oraz przeprowadzamy kompleksowe restrukturyzacje firm. Doradzamy w transakcjach krajowych i międzynarodowych. Oferujemy również kompleksowe usługi prawne związane z pozyskaniem oraz prawidłowym wykorzystaniem pomocy publicznej.

Nasi klienci powierzają nam sprawy o kluczowym charakterze dla prowadzonego przez nich biznesu (m.in. transakcje fuzji i przejęć, projekty związane z sukcesją, restrukturyzacje finansowe oraz podatkowe). Nasz zespół liczy ponad 30 prawników posiadających wiedzę i doświadczenie, dzięki  którym zapewniamy obsługę prawną złożonych i skomplikowanych projektów dla różnych branż.

Dokładamy najwyższej staranności aby zrozumieć kontekst ekonomiczny transakcji i specyfikę każdej gałęzi biznesu, w których działają nasi klienci. Jednocześnie doświadczenie, wiedza i wsparcie pozostałych zespołów Crido Taxand pozwalają nam działać dynamicznie, tak aby nasi klienci nie musieli zwlekać z decyzjami biznesowymi. Współpraca z Crido Taxand oraz siecią Taxand sprawia, że nasi klienci „pod jednym dachem” otrzymują kompleksową usługę prawną, podatkową i doradztwa finansowego, co jest unikalnym rozwiązaniem na rynku.

Więcej informacji na cridolegal.pl

Kontakt dla mediów:

Agata Woźniak, Starszy specjalista ds. marketingu

agata.wozniak@crido.pl | + 48 532 756 164

“Poles shopping” – read a new PwC report

More and more Poles shop via their smartphones

and even more use them for payments

 

Traditional stores still remain the most popular sales channel in Poland, but the number of people shopping via mobile devices is growing rapidly. Already 17% of Poles make their purchases via a smartphone at least once a week, and 7% do it every day. In addition, 39% of consumers pay for their daily shopping using mobile payments – according to a report by the consulting company PwC „Poles shopping: 5 pillars of modern trade„.

 

The Internet sales market is a segment which is developing dynamically in Poland. According to forecasts, it will reach the value of about PLN 45 billion in 2018, and it may exceed PLN 60 billion in 2020.The share of e-commerce in total retail trade is around 5%, but it will catch up to the global average of 10% in the near future.

 

The trade sector is growing dynamically before our very eyes. The change in consumer habits plays an important role in the ongoing revolution. The pattern, which has been repeated for decades, whereby customers have been purchasing their favourite brands in nearby shops, is now becoming a thing of the past. The digital transformation has changed shopping habits, distance has lost meaning, and brand loyalty has declined,” says Krzysztof Badowski, partner at PwC, head of consumer goods and retail for Central and Eastern Europe.

 

According to the PwC report, the number of consumers making their purchases on desktops has decreased in recent years. While in 2013, a total of 27% of survey participants worldwide used them (at least once a week), in this year’s edition it was only 20%. In Poland, this ratio amounted to 23% in 2018. Computers are increasingly being replaced by mobile devices. In Poland, 17% of respondents shop with their smartphones at least once a week (9% last year), and 7% of consumers do so on a daily basis.

 

The most popular goods purchased online in Poland include clothes and shoes (79% of consumers have bought them online at least once a year), cosmetics (75%), books, music, films and video games (73%), furniture and home furnishings (62%), and computers and electronics (61%). Respondents are the least inclined to purchase food products via this channel (47%).

 

According to data collected in the PwC report, mobile payments are also growing rapidly. Currently, 39% of Polish consumers eagerly pay for their daily shopping using mobile payments.

 

Social media turned out to be the most frequently used source of shopping inspiration. They are used by 58% of Polish consumers. Price comparison engines are also ranked high on this list. They are currently visited by 43% of Internet users, although their popularity has significantly decreased in comparison with the previous year (at that time it was 60%).

 

Today, brands cease to be just sales entities, and become actors in social life – both creators and symbols of culture simultaneously. Brands that are aware of this are building their position based on the mission they want to achieve, and the social media space gives them the opportunity to manifest these views. Through social media, brands are moving away from being just messengers and become partners in the dialogue with consumers, making themselves rich in content to the extent they have never done so before,” points out Marta Marczak, director for brand strategy at PwC.

 

Experiences are more important than things, renting is becoming more and more popular

 

The survey conducted for the purposes of the report also shows that more and more people prefer to spend their resources on intangible goods. Thirty-three per cent of respondents said they started spending more on experiences such as travel, training, eating out, and cultural events. Slightly less, 30%, spend larger amounts on buying new items. The desire to spend time with family and friends (this is what 48% of respondents indicated), change their life priorities (41%), the period of life they’re at (39%) and eagerness to invest in themselves (38%) all have an impact on changing Poles’ consumer behaviours.

 

PwC experts emphasize that the willingness to rent goods and have access to selected services as an alternative to owning things is an increasingly important trend that’s visible among Polish consumers. Poles are most likely to rent: cars (44%), other means of transport such as bicycles and scooters (39%), sports and tourist equipment (39%), DIY and power tools (35%). Twenty-three per cent of respondents said they would not want to rent anything.

 

How AI is changing the trade sector

 

There are three areas where artificial intelligence implementations can be seen in trade. First of all, it’s increasingly precise, self-learning algorithms responsible for personalising, segmenting, and matching ads to groups of recipients as well as product and service recommendations. Secondly, there are solutions responsible for consumer communication and care. Thirdly – artificial intelligence in trade is the entire area of optimising packaging, order processing, storage, and logistics through the use of appropriate algorithms and robots.

It is also worth looking at the use of AI devices by consumers themselves. Worldwide, 10% of respondents state they own AI-based devices, such as robots or personal assistants. In turn, almost every third respondent admitted they plan to purchase such a device. Interestingly, in Poland 13% of the respondents declared that they have artificial intelligence-powered devices and 40% expressed their intention to buy them. What impact can they have on consumer behaviour? When asked about this, respondents from Poland declare that they spend as much money on shopping as they did before owning them (49%), and a much smaller group (18%) admits that they spend more.

 

The new generation of voice interfaces is an extremely interesting area of AI, which are storming into customers’ homes and smartphones. Computers finally understand what we are saying to them and respond to our commands. For example, you can use your voice to order an Uber, „put” products into your shopping cart, buy digital goods, make a bank transfer, and even control smart home solutions. Other applications include AI-powered image recognition and analysis (computer vision), which is used both to identify people and goods in offline stores, to find similar products to those photographed with a smartphone, and even to showcase product-related inspirations,” says Michał Kreczmar, director for digital transformation at PwC.

 

Delivery – the faster, the better

 

Thirty-six per cent of surveyed Poles expect delivery the next day after placing an order, while 35% of respondents would like to have the purchased goods in their hands within two days after the transaction. Eleven per cent of respondents would like to receive their purchase on the same day.

 

PwC experts emphasize that many consumers are ready to pay additional costs to receive their parcels faster. Twenty-three per cent of Polish respondents are willing to pay extra for delivery within 3 hours (it is possible e.g. in large urban agglomerations), and 40% of respondents would pay an additional fee for same-day delivery. Twenty-five per cent of customers will pay more for next-day delivery.

 

Interestingly, 17% of Polish respondents declared that they would trust drones and agree to have all types of goods delivered with their use. Twenty-six per cent stated they would go for drone delivery only in the case of less valuable products.

More information: pwc.pl/handel2018

Misja Gospodarcza do Portugalii (Lizbona)

Szanowni Państwo,

W imieniu Polsko-Portugalskiej Izby Gospodarczej (PPCC), mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Misji Gospodarczej PPCC do Portugalii (Lizbona) dla polskich firm.

Misja Gospodarcza do Portugalii będzie miała miejsce w terminie 24-28 września 2018 roku. Organizowana jest wspólnie przez Polsko-Portugalską Izbę Gospodarczą (PPCC) oraz Krajową Izbę Gospodarczą Portugalii (CCIP). To doskonała okazja, aby znaleźć potencjalnych partnerów w Portugalii oraz bezpośrednio ocenić możliwości biznesowe na tamtejszym rynku.

Misja jest bardzo mocno skoncentrowana na indywidualnych spotkaniach b2b z potencjalnymi portugalskimi partnerami, zgodnie z profilem zadanym przez każdego z polskich uczestników. 

Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą Misji Gospodarczej, którą wysyłamy w załączeniu. Wszystkie zainteresowane firmy zapraszam do wypełnienia formularza rejestracyjnego, niezobowiązującego do wzięcia udziału w Misji Gospodarczej:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddW-PJt-E1zgWKB4V5z6QYE5cjYISPiFMwpDl1aTJv8NbE2w/viewform

Organizatorzy skontaktują się bezpośrednio z wszystkimi firmami, które wyrażą wstępne zainteresowanie Misją Gospodarczą Portugalii.

Termin finalnych zgłoszeń i płatności mija 16 lipca 2018.

Szerszych Informacji udziela Dyrektor Generalny PPCC, Wojciech Baczyński, wb@ppcc.pl, +48 696 760 925

Oferta w PDF