+48 22 400 76 60 info@ppcc.pl

Wiadomości

PPCC wraz z Deloitte zapraszają do udziału w Badaniu CMO Survey 2019

Deloitte od 3 lat realizuje Program CMO (Chief Marketing Officer) oferujący liderom marketingu wsparcie w rozwoju kariery i sieci kontaktów, a także wiedzę oraz usługi zaprojektowane dla dyrektorów marketingu i ich organizacji. Jedną z inicjatyw w ramach tego programu jest badanie, które po raz pierwszy będzie przeprowadzone w Polsce przy współpracy z IAB Polska, Hays oraz Akademią im. Leona Koźmińskiego. Tym samym chcielibyśmy zaprosić do udziału w pierwszej Polskiej edycji badania Deloitte CMO Survey 2019 – badania opinii dyrektorów marketingu na temat oceny ich obecnej oraz przyszłej roli w strukturach firm, a także wpływy technologii na rozwój biznesu.

Poprzez badanie chcemy poznać opinie dyrektorów marketingu na temat oczekiwanych trendów, priorytetów i planowanych działań firm. Udział w badaniu jest więc okazją do podzielenia się swoją perspektywą i spostrzeżeniami. Daje ono również możliwość kształtowania i wyznaczania trendów w marketingu. Ankieta pokaże także stopień przygotowań firm na zmiany, które je czekają.

Przeprowadzane przez Deloitte badanie jest anonimowe. Deloitte gwarantuje poufność udzielanych odpowiedzi. Każdy z uczestników badania otrzyma bezpłatnie raport z analizą uzyskanych odpowiedzi.

Wyniki polskiej edycji CMO Survey zostaną zaprezentowane w czerwcu.

Wypełnienie elektronicznej ankiety zajmie Państwu nie więcej niż 20 minut.

Zmiany personalne w zespole PPCC od 1 marca 2019 r.

Po kilku latach spędzonych z nami w Izbie nasze koleżanki Małgorzata Goreń (Operations Manager, 10 lat w PPCC) i Katarzyna Banaszek (Office Manager, 2 lata w PPCC) zdecydowały się podjąć nowe wyzwania zawodowe. Życzymy Gosi i Kasi wielu sukcesów w nowych rolach i chcielibyśmy im podziękować za ich ważny wkład w rozwój PPCC.

W międzyczasie z przyjemnością witamy nowego członka naszego zespołu, Anitę Siemińską, która dołączyła do nas jako nasz nowy Operations and Communication Manager. Anita ma solidne doświadczenie w kontaktach międzynarodowych, pracowała w obszarze misji handlowych, a także jako specjalista w Ambasadzie Brazylii w Warszawie i jako analityk w Deloitte. Anita skupi się w swojej pracy na wszystkich zewnętrznych działaniach komunikacyjnych PPCC z członkami Izby i interesariuszami, przychodzących i wychodzących misjach biznesowych, targach B2B podczas Tygodnia Portugalskiego „Flavours of Portugal” oraz na pozyskiwaniu nowych członków Izby w Polsce. Anita będzie wdzięczna za wszelkie pomysły i sugestie związane z jej nową rolą, które można jej podesłać na adres as(at)ppcc.pl.

PPCC Business Mission to Lisbon | 13-17 May 2019

We have the pleasure to announce the PPCC Business Mission to Lisbon  which will take place on 13-17 May 2019.

The PPCC Business Mission to Lisbon is the perfect occasion to personally assess business opportunities in Portugal and find potential business partners in the market.

We are organising this business mission with the Portuguese Chamber of Commerce and Industry (CCIP) – well connected and pro-active private business association, supporting the companies since 1834, promoting both national and international development of its members, as well serving as the link between SMEs and large companies.

The business mission will have a strong B2B focus, with individual meetings with potential Portuguese business partners at their offices, according to each Polish company’s expectations, and will include pragmatic seminar about Portuguese and Portuguese-speaking markets.  We believe a strong awareness of the market’s reality is of the utmost importance for sustainable success.

Enclosed, we are sending the detailed offer. If you are interested in taking part in this Business Mission, please fill in the form below (filling in the form does not oblige you to take part in the mission):

https://docs.google.com/forms/d/1niRm1vPRCbOad8LqEx6411bs1liGIttKVrAiUuGyk9o/edit

We encourage you to get to know the Portuguese market and establish direct commercial contacts.

The registration is open until 15th March 2019.

If you have any questions or comments, please do not hesitate to contact directly Mr. Wojciech Baczyński, General Director of the Polish-Portuguese Chamber of Commerce: wb@ppcc.pl,  +48 696 760 925.

Download the offer in English or Polish.

PPCC Business Mission to Maputo, Mozambique

Polsko-Portugalska Izba Gospodarcza (PPCC) we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą (KIG) ma przyjemność ogłosić Misję Gospodarczą do Mozambiku organizowaną w dn. 3-7 marca 2019 r.

Misja gospodarcza do Mozambiku jest doskonałą okazją do poznania nowych możliwości biznesowych w Mozambiku i znalezienia potencjalnych partnerów handlowych na rynku mozambickim. Najważniejszymi i najbardziej obiecującymi sektorami w kraju są: przemysł wydobywczy, energetyczny, maszynowy, przetwórczy i informatyczny, rolnictwo, rybołówstwo, inwestycje w turystykę i infrastrukturę.

Misja gospodarcza będzie skoncentrowana na spotkaniach B2B, z indywidualnymi sesjami z potencjalnymi partnerami biznesowymi, zgodnymi z profilem każdej firmy. Podczas misji odbędzie się także seminarium na temat lokalnych przepisów podatkowych, certyfikacji i procedur. Wierzymy, że dogłębne zrozumienie realiów panujących na rynku ma kluczowe znaczenie wobec chęci nawiązania współpracy biznesowej.

Szczegółowa oferta znajduje się w załączniku. Jeśli byliby Państwo zainteresowani udziałem, prosimy o uzupełnienie formularza (co nie jest równoznaczne z wzięciem udziału w misji).

Zachęcamy do poznania rynku mozambickiego i nawiązania interesujących kontaktów biznesowych!

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt z Weroniką Gwiazda z Polsko-Portugalskiej Izby Gospodarczej: weronika@ppcc.pl, +48 539 728 680.

Dr Szymon Syp, Senior Associate w Crido Legal jest współautorem publikacji „Prawo pocztowe. Komentarz”

Informacja prasowa

 

Dr Szymon Syp współautorem publikacji „Prawo pocztowe. Komentarz”

 

dr Szymon Syp, Senior Associate w Crido Legal jest współautorem publikacji „Prawo pocztowe. Komentarz”, C.H. BECK (planowany termin wydania to wrzesień 2018 r.).

Publikacja zawiera praktyczny komentarz (zawierający aktualny stan prawny oraz stanowi omówienie przepisów) do ustawy z 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.).

Jak wskazuje dr Syp: ”Łączna wartość polskiego rynku usług pocztowych w 2016 r. wyniosła 7.649,98 mln PLN (za ostatnim raportem o usługach pocztowych za 2016 r.). Warto zauważyć, że 2016 r. był pierwszym rokiem, w którym segment usług kurierskich osiągnął największy udział w ogólnej wartości rynku usług pocztowych. Przedmiotowa tendencja świadczy o zmianach w preferencjach konsumentów, którzy odchodzą od tradycyjnych form świadczenia usług pocztowych na rzecz usług kurierskich, gwarantujących krótsze terminy i dogodną formę realizacji usługi. Prognozowany wzrost gospodarczy Polski, modernizująca się infrastruktura drogowa, logistyczna i cyfrowa, a także zwiększająca się preferencja konsumentów do dokonywania zakupów w sieci przesądzać ma o fakcie, że polski rynek usług pocztowych, pomimo spadku w zakresie usług listowych, to obszar gospodarki o silnych perspektywach wzrostu.”

Jest to pierwsza tego typu publikacja na rynku wydawniczym mająca na celu wyjaśnienie zagadnień pojawiających się przy stosowaniu tej ustawy w praktyce, takich jak:

 • zasady wykonywania działalności pocztowej,
 • zakres uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej,
 • zakres świadczenia usług pocztowych,
 • zakres świadczenia usług powszechnych,
 • zasady dostępu do elementów infrastruktury pocztowej,
 • zasady ustanawiania operatora wyznaczonego,
 • obowiązki operatora pocztowego na rzecz obronności państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • odpowiedzialność operatora pocztowego oraz postępowanie reklamacyjne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej,
 • rachunkowość regulacyjną, kalkulację kosztów i rachunkowość operatora wyznaczonego,
 • kalkulacje kosztu netto i finansowanie obowiązku świadczenia usług powszechnych,
 • kontrolę działalności pocztowej przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej,
 • katalog podmiotów podlegających karze pieniężnej.

Prawo pocztowe stanowi finalną implementację do polskiego porządku prawnego dyrektywy 2008/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 20.2.2008 r. zmieniającej dyrektywę 97/67/WE. Nowe regulacje prawne obowiązują w Polsce od 1.1.2013 r.

Autorzy szczególną uwagę zwracają na zasady funkcjonowania rynku pocztowego tj. jego otwarcie na konkurencję i liberalizację zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym z uwzględnieniem dotychczasowych doświadczeń rynku pocztowego pod rządami nowych przepisów.

Komentarz przeznaczony jest dla operatorów pocztowych, odbiorców usług pocztowych, jak również będzie w kręgu zainteresowań organów administracji publicznej, w tym Prezesa UKE, UOKiK, a także GIODO.

 

Publikację można zamówić na stronie: www.ksiegarnia.beck.pl

_______________________________________________________________

 

O Crido Legal

Crido Legal świadczy kompleksową obsługę prawną obejmującą, m.in.: doradztwo w zakresie transakcji M&A, prawa własności intelektualnej i danych osobowych, umów kredytowych, nieruchomości oraz złożonych restrukturyzacji korporacyjnych (połączenia, przekształcenia, podziały, zakładanie funduszy etc.), a także bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców, w szczególności w zakresie prawa spółek.  Pomagamy klientom w określeniu optymalnej, zarówno pod względem prawnym, jak i podatkowym, struktury organizacyjnej oraz przeprowadzamy kompleksowe restrukturyzacje firm. Doradzamy w transakcjach krajowych i międzynarodowych. Oferujemy również kompleksowe usługi prawne związane z pozyskaniem oraz prawidłowym wykorzystaniem pomocy publicznej.

Nasi klienci powierzają nam sprawy o kluczowym charakterze dla prowadzonego przez nich biznesu (m.in. transakcje fuzji i przejęć, projekty związane z sukcesją, restrukturyzacje finansowe oraz podatkowe). Nasz zespół liczy ponad 30 prawników posiadających wiedzę i doświadczenie, dzięki  którym zapewniamy obsługę prawną złożonych i skomplikowanych projektów dla różnych branż.

Dokładamy najwyższej staranności aby zrozumieć kontekst ekonomiczny transakcji i specyfikę każdej gałęzi biznesu, w których działają nasi klienci. Jednocześnie doświadczenie, wiedza i wsparcie pozostałych zespołów Crido Taxand pozwalają nam działać dynamicznie, tak aby nasi klienci nie musieli zwlekać z decyzjami biznesowymi. Współpraca z Crido Taxand oraz siecią Taxand sprawia, że nasi klienci „pod jednym dachem” otrzymują kompleksową usługę prawną, podatkową i doradztwa finansowego, co jest unikalnym rozwiązaniem na rynku.

Więcej informacji na cridolegal.pl

Kontakt dla mediów:

Agata Woźniak, Starszy specjalista ds. marketingu

agata.wozniak@crido.pl | + 48 532 756 164