Miło nam poinformować, że od dnia 20 października 2016 roku,  praktyką regulacyjną rynku kapitałowego w SPCG kieruje mecenas Ewa Mazurkiewicz , Of Counsel w warszawskim oddziale SPCG.

 

Mecenas Ewa Mazurkiewicz  specjalizuje się w zagadnieniach związanych z rynkiem kapitałowym, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii regulacyjnych związanych min z MIFID, MIFID II, ZAFI, UCITS V, MAD i MAR. Reprezentuje klientów kancelarii takich jak firmy inwestycyjne, banki lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w postępowaniach przed KNF oraz doradza im min. w procesach dotyczących poszerzania oferty produktowej.