Sieć Przedstawicielstw Regionalnych PPCC jest platformą do decentralizacji, a zarazem umiędzynarodowienia działalności Izby. Celem inicjatywy jest zapewnienie bliższego kontaktu ze stowarzyszonymi firmami na poziomie lokalnym i międzynarodowym, jak również wzmocnienie naszej obecności w regionach.

PPCC chce także wspierać stowarzyszone firmy w procesie internacjonalizacji na rynki portugalskojęzycznych krajów afrykańskich (Angola, Mozambik) oraz rynki Ameryki Łacińskiej (Brazylia, Kolumbia).

Przedstawiciele Regionalni PPCC są powoływani przez Zarząd Izby i działają na podstawie rocznych planów aktywności.

Główne zadania Przedstawicieli Regionalnych:

  • Wspieranie firm członkowskich i inwestorów na poziomie lokalnym, we współpracy z biurem PPCC w Warszawie,
  • Reprezentowanie i promocja PPCC wobec lokalnych władz i środowisk biznesowych